Unwired Health

01. Dades del projecte

Àmbit: Programa europeu CIP-ICT-PSP

Fiançament: 3.856.753 €

 

 

Web del projecte

02. Descripció

UNWIRED Health re-dissenyarà la prestació d’atenció sanitària, introduïnt una ruta d’atenció mòbil als consumidors. El projecte desplegarà una contractació pre-comercial (PCP) per a crear un canvi en les innovacions mòbils per a pacients amb la finalitat de capacitar a aquests i permetre l’atenció centrada en el pacient, l’ús de dispositius mòbils i la convergència de les plataformes interoperants. No existeix cap solució actual o futura en el mercat, ja que requeria la cooperació de les administracions sanitàries i els proveïdors a través de múltiples nacions.

El consorci creat per portar a terme el projecte està format per tres compradors públics que introduiran aquestes innovacions en els seus territoris, Catalunya, Escòcia i el sud de Dinamarca i tres associacions independents sense afiliació a proveïdors d’aquests serveis, reunint una amplia gamma important d’organitzacions i empreses.

El projecte té com a objectius:

  • establir un procés de PCP acordat a tot Europa i
  • utilitzar el procés de PCP desenvolupat per executar un anunci de licitació pel desnvolupament dels serveis de salut en línia mòbil.

Aquests serveis inclouen:

  1. App per millorar la cobertura de vacunació i la seva adhesió a aquesta,
  2. App per entrenar als pacients amb aturades cardíaques que permet l’educació, motivació, supervisió remota i altres funcions, la integració i la coordinació de l’atenció proporcionada per un hospital i el metge d’atenció primària.

Aquestes aplicacions seran innovadores, integrades plenament en les aplicacions dels sistemes regionals de salut pública i podran ser prescrites pels metges de família. Aquests serveis es portaran a terme en infraestructures “open platform” que faran que les aplicacions siguin plataforma-agnòstica, adequades per qualsevol smartphone i qualsevol operador participant.

03. Procuring Partner