TIQUE

  • Crear i validar solucions d’atenció integrada per a persones amb insuficiència cardíaca avançada i necessitats complexes.

01. Descripció

El projecte europeu TIQUE se centra en enfocaments de tractament per a pacients amb insuficiència cardíaca amb malalties cròniques coexistents, pacients fràgils o en perill de fragilitat. A través d’un procés de Compra Pública Precomercial en el que es contractaran serveis de recerca de solucions innovadores, se cercarà cobrir les necessitats dels pacients de tres regions europees molt diferents: Catalunya (Espanya), Region Vasterbotten (Suècia) i Avellino (Itàlia).

L’objectiu del projecte és crear i validar noves solucions d’atenció integral i integrada per a persones amb insuficiència cardíaca avançada i necessitats d’atenció complexes.

TIQUE també busca impactar en l’hàbit de la sostenibilitat a llarg termini per trobar les millors solucions clíniques i percebudes pels pacients, i una millor optimització dels temps dels professionals de la salut.

02. Dades bàsiques

Àmbit: Programa Horizon 2020.

Finançament: 6.000.000 €

Responsabilitats de la Fundació TIC Salut i Social: Tecnologia i interoperabilitat

Web oficial del projecte: https://www.tiquepcp.eu/web/tique

03. Consorci

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Azienda Sanitaria Locale Avellino

Region Västerbotten

Fundació TIC Salut Social

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

JERA consulting

VALDE Innova

Assuta Medical Centers