SIMDCAT

  • Unificar el model d’imatge mèdica digital de manera sistèmica.
  • Compartir informació emmagatzemada de manera segura i deslocalitzada mitjançant cloud computing.

Sistema d’Imatge Mèdica Digital de Catalunya

El Sistema de Salut de Catalunya està avançant cap a un model unificat de tota la imatge mèdica digital, el Sistema d’Imatge Mèdica Digital de Catalunya (SIMDCAT)

Es basa en l’aprofitament del potencial que ofereix el Cloud computing o núvol per emmagatzemar i compartir informació de manera segura per millorar l’entorn interoperable del Sistema Sanitari Integrat d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

SIMDCAT es basa en el Raim cloud que deslocalitza al núvol l’emmagatzematge de l’activitat de la imatge mèdica dels proveïdors de salut, mitjançant un PACS compartit per a tots els centres.

Fins al moment, el SIMDCAT s’ha desplegat al 100% de la xarxa del SISCAT i s’ha focalitzat en la imatges radiològiques (100%) i algunes no radiològiques.

El SIMDCAT no és només un repositori de dades, mantenint polítiques de seguretat per tal que cada entitat sigui propietària de les seves dades, sinó que també es comparteixen funcionalitats i recursos sota un principi d’arquitectura de software múltiple.