RACSEL

  • Àmbit: Internacional, licitació Nº 001/2015.        
  • Finançament: 55.346.94$

01. Consorci

El projecte RACSEL (Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica), és una iniciativa impulsada per diverses regions de Sud-amèrica, la Fundació TIC Salut Social i IN2, que té per objectiu definir el marc legal, els estàndards i l’arquitectura de referència per a la implantació de la Història Clínica Electrònica (HCE), centrant-se en la compartició d’informació entre les regions de Colòmbia, Perú, Uruguai, Xile i Costa Rica.

La Fundació TIC Salut Social participa en aquesta definició liderant els components de marc legal, estàndards tècnics i semàntics (terminologia), sota la coordinació de l’empresa IN2. RACSEL es planteja com un projecte de consultoria basada en la col·laboració, el diàleg i l’intercanvi de coneixement i experiències sobre la Història Clínica Electrònica interoperable.