PIDaaS

01. Dades del projecte

Àmbit: CIP-ICT-PSP

Finançament: 1.973.000 €

 

Web oficial del projecte

02. Descripció

L’objectiu del projecte és crear una plataforma d’autenticació basada en dades biomètriques de reconeixement digital (emprempta, veu i reconeixement de cara) a través de dispositius mòbils.

03. Consorci

CSI Piemonte

TIC Salut Social

BDigital

Fraunhofer

University of Kent

Ebros

Bantec

RICOH