PAT-SIMDCAT

  • Incorporar al SIMDCAT les imatges mèdiques digitalitzades d’Anatomia Patològica generades pels centres del SISCAT.
  • Emmagatzemar i compartir dades de manera segura actuant com a plataforma no dependent de proveïdors.

01. Anatomia patològica - Sistema d'Imatge Mèdica Digital de Catalunya

La digitalització de l’anatomia patològica augmentarà la seguretat del pacient així com la qualitat assistencial, millorant el diagnòstic de mostres patològiques i l’eficiència dels processos en els serveis d’Anatomia Patològica (AP) dels centres sanitaris.

La patologia, o anatomia patològica, és una branca de la medicina que estudia científicament  l’estructura i funcionament del cos en la malaltia. El paper principal de l’AP és identificar anomalies que poden ajudar a diagnosticar malalties, i així administrar el tractament més adequat. L’anatomia patològica inclou l’estudi de canvis estructurals observats a simple vista, anomenats canvis macroscòpics; i els canvis detectats per microscòpia òptica que es basen en la tinció bàsica com l’hematoxilina-eosina (HE) o en altres tècniques especials histoquímiques o immunohistoquímiques que permeten identificar elements subcel·lulars per arribar a un diagnòstic més precís.

L’abast del projecte SIMDCAT-APAT inclou des de la definició de necessitats per desenvolupar la plataforma de gestió i serveis d’imatge d’anatomia patològica digitalitzada en l’entorn del SIMDCAT fins al desplegament de la plataforma als centres del SISCAT.

Les tècniques que es preveuen digitalitzar són: Hematoxilina–Eosina, Histoquímica (PAS, tricromic, reticulina, Grocott, etc), Immunofluorescència, Inmunohistoquímica, FISH, citologia (Diff-quick, Papanicolaou), Microscòpia electrònica, Citologia hematològica.