m-RESIST

01. Dades del Projecte

Àmbit: Programa europeu Horizon 2020. PHC-26-2014, Grant Agreement 643552.

Finançament: 4.034.222 €

 

Web oficial del projecte

02. Descripció

El projecte m-RESIST (Mobile Therapeutic Attention for Pacients with Treatment Resistant Schizophrenia) és un projecte europeu que ha desenvolupat un programa terapèutic que, amb el suport de dispositius mòbils, ha permès involucrar activament als pacients amb esquizofrènia resistent al tractament i als seus cuidadors. Així, tant els pacients com els seus cuidadors han estat capaços d’autogestionar millor la seva malaltia. m-RESIST ha implementat un model d’anàlisi per avançar en la comprensió de l’esquizofrènia resistent i poder predir el comportament de la malaltia. La solució m-RESIST ha estat testejada en 3 pilots amb usuaris reals que s’han dut a terme entre Catalunya, Israel i Hongria.

Gràcies al model d’anàlisi per avançar en la comprensió de l’esquizofrènia resistent i predir el comportament de la malaltia i del malalt, permet establir un sistema d’alerta de reacció i també protocols i recomanacions per donar suport al metge en les decisions clíniques. En vincular eines de mineria de dades amb un model predictiu d’alt nivell, m-RESIST obre un nou enfocament tècnic per als tractaments de salut, que permetrà analitzar els patrons de comportament que es troben en múltiples variables del pacient i així identificar els riscos i mancances dels tractaments.