INNOBICS - SAHS

  • Millorar el procés assistencial del diagnòstic de l’apnea obstructiva de la son amb solucions innovadores.
  • Desenvolupar una plataforma digital amb eines de comunicació entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària.  

Descripció

Desenvolupament de procediments pel diagnòstic del síndrome d’apnea-hipoanea de la son – SAHS- a l’Atenció Primària (INNOBICS-SAHS).

Aquest projecte europeu pertany al programa EIT Health de la Comissió Europea.

L’objectiu d’INNOBICS és millorar el procés assistencial del diagnòstic de l’apnea obstructiva de la son amb solucions innovadores.

Per fer-ho, es desenvolupa una plataforma digital amb eines de comunicació entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària integrant eines relacionades amb les dades per diagnòstic, tractament i seguiment.

A l’Atenció Primària es crea la figura de la infermera de la son i s’empraran dispositius de diagnòstic que es poden fer servir a casa dels pacients per reduir les llistes d’espera i millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Dades del projecte

Àmbit: EIT Health, co-finançat per la Unió Europea

Finançament: 3.125.592,38 €

Responsabilitats de la Fundació TIC Salut i Social: Coordinació de la comunicació i disseminació

Web: https://innobics-sahs.eu/

Consorci

ICS

TRC

PULSO

IDIBGI

Fundació TIC Salut Social

IMEC

RESMED

OXISAL

CHULN