FATE

01. Descripció

És un projecte que neix amb l’objectiu principal de detectar correctament les caigudes que es donen entre les persones grans.

Altres objectius del projecte són la reducció de la por a caure i la prevenció de la síndrome a romandre estirat per por a caure.

El sistema de FATE, capaç de detectar caigudes tant a casa com a fora, consisteix en un detector de caigudes d’alta sensibilitat basada en acceleròmetres que executen un algoritme de detecció específica, amb una sensibilitat del 98,88% i, específicament, a prop de 100% en la detecció de caiguda. Aquest element principal es complementa amb una plataforma de telecomunicacions sense fils, capaç d’enviar alarmes a través de 3G o el protocol GPRS quan les caigudes es produeixen tant a casa com fora de casa. Quan es detecti una caiguda aquesta serà comunicada automàticament als familiars o els proveïdors de salut (112) a través dels centres de trucades d’emergències. Si l’usuari està fora de casa, el telèfon mòbil també enviarà la geolocalització.
En les persones que pateixen les majors dificultats de la marxa, el sistema també es complementarà amb l’i-Walker: un caminador intel·ligent dissenyat per minimitzar el risc de caigudes.

FATE s’ha posat a prova a través de tres grans pilots en tres països: Espanya, Irlanda i Itàlia.

Desenvolupar un dispositiu d’ús domiciliari capaç de detectar caigudes de gent gran i reduïr el temps d’intervenció dels serveis d’urgències.