Empoc

  • Identificació i revisió de les necessitats no satisfetes dels pacients i professionals sanitaris.

Descripció

Per tal de facilitar la gestió de la Malatia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) s’identificaran i es revisaran les necessitats no satisfetes dels pacients i professionals sanitaris. S’estableixen diferents focus group per estudiar el patient journey i la ruta assistencial, respectivament.

A través d’analitzar la informació recollida es proposaran possibles solucions tecnològiques que hauran de ser validades i testejades per proporcionar el millor ecosistema de suport i monitorització basat en tecnologia mòbil. L’objectiu final és situar a la ciutadania en el centre de l’atenció.

Consorci

  • Glaxosmithklein
  • Grupo Pulso
  • Fundació TIC Salut Social

Dades del projecte

Àmbit: Privat

Finançament: 234.600 €