eMOTIPH

01. Descripció

Smart and innovative e-mental health solution to manage and empower patients with schizophrenia (e-MOTIPH).

Aquest projecte europeu pertany al programa EUROSTARS i està co-finançat pels països membres d’EUREKA i el Programa Marc HORIZON 2020 de la Comissió Europea.

L’objectiu d’e-MOTIPH és desenvolupar una solució mHealth per a salut mental. Aquesta solució busca un millor seguiment i capacitació de pacients amb esquizofrènia. Per tant, es tindrà en compte una participació més activa en els processos terapèutics, implicant a pacients, professionals i cuidadors. En aquest sentit, el concepte e-MOTIPH persegueix el desenvolupament d’una eina que permeti el seguiment dels pacients. Per a això, es considerarà la integració de mòduls d’avaluació, suport i monitorització de pacients.

La Fundació TIC Salut Social té un paper destacat en la identificació de necessitats, mitjançant una metodologia centrada en l’experiència del pacient.

02. Consorci

  • Grupo Pulso, coordination and development.
  • Fundació TIC Salut Social, user requirements ans design.
  • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, user requirements ans design.
  • Nurogames, integration and final developement.
  • Pryv, integration and final developement.

03. Dades del projecte