EHECADI

  • Crear un model digital, internacional i col·laboratiu per abordar els reptes socials en l’àmbit de la salut.

01. Descripció

EHECADI (European Health Care Final Disertation) és un projecte europeu amb l’objectiu de crear un model digital, internacional i col·laboratiu per abordar els reptes socials en l’àmbit de la salut als treballs de final de grau de les disciplines d’Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, i Nutrició i Dietètica.

El projecte desenvoluparà una comunitat virtual de pràctiques perquè estudiants i totes les parts interessades puguin compartir coneixement, detectar les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut i orientar els treballs de fi de grau envers aquestes. Tanmateix, les universitats participants al projecte co-dissenyaran, pilotaran i avaluaran amb els usuaris finals un curs per capacitar l’alumnat universitari amb habilitats digitals i transversals. Els continguts del curs estaran orientats a temes d’ètica al llarg de la vida, ecologia, treball decent, vida democràtica i migració, entre d’altres, i estaran disponibles al llarg de tot el grau. Finalment, es crearan unes guies de bones pràctiques dirigides a estudiants, professors i institucions.

02. Dades Bàsiques

Àmbit: Erasmus + en la modalitat KA2 Cooperation Partnerships in Higher Education

Finançament: 368.429 €

Responsabilitats de la Fundació TIC Salut i Social: Identificació i definició de les competències necessàries per impulsar el procés de digitalització i la transformació digital dels professionals sanitaris; definició del marc de competències digitals i el disseny de la formació dirigida als professionals sanitaris; liderar el pilot a Catalunya; i disseny del marc d’avaluació.

03. Consorci

UVic-UCC

Odisee University

Turku University of Applied Sciences

Waterford Institute of Technology

Cruz Vermelha Portuguesa

European University Cyprus

Fundació TIC Salut Social

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities