DECIPHER

  • Àmbit: Programa Europeu CIP-ICT-PSP
  • Finançament: 4.504.515 €
  • Web del projecte

01. Descripció

El projecte pretén desenvolupar una solució mòbil que permeti l’accés transfronterer segur als portals sanitaris existents del pacient. L’objectiu del projecte és desenvolupar una solució adreçada a la gestió de pacients crònics de llarga durada. L’aplicatiu, senzill i intuïtiu, ha estat adquirit a través de Contrate de Compra Precomercial i habilitarà de manera eficaç la cura mèdica segura de pacients mòbils dins dels estats membre de la UE.

Els CCP són una eina poc utilitzada per promoure la innovació. Un altre objectiu del projecte és demostrar l’efectivitat dels CCP, aproximar-se i resoldre les necessitats socials i de governança.

02. Consorci

Organitzacions participants en Compra Pública Precomercial