ATHIKA

  • Proporcionar als grups un conjunt complet de competències en Innovació Sanitària i en emprenedoria.
  • Desenvolupar una aliança de coneixement entre l’educació superior, les pimes i la indústria.
  • Habilitar als estudiants l’adquisició d’habilitats específiques de treball i de competències clau que ajudin a incrementar la seva capacitat d’ocupació.
  • Creació d’un model educatiu innovador que pugui adaptar-se en altres universitats.

01. Advanced Training in Health Innovation Knowledge Alliance - ATHIKA

 

En el mes de gener de 2019 va iniciar-se el projecte ATHIKA, finançat pel programa ERASMUS+ (Comissió Europea – EAC-A05-2017), centrat en el disseny i desplegament de programes formatius multidisciplinaris. Així doncs, ATHIKA tindrà com a objectiu millorar les competències dels professionals sanitaris i dels enginyers per a facilitar l’aplicació de les noves tecnologies al sector.

Impulsant competències entre professionals del sector

 

 

El consorci està format per tres institucions d’educació superior:  La Salle – Universitat Ramon Llull, University of Tartu i University of the West of Scotland; cinc empreses: Technopolis Group (consultoria), Mcrit (consultoria), Pharmatics Limited (recerca i desenvolupament , Technosens Evolution (desenvolupament de software) i Kaunas STP (parc tecnològic).

La Fundació TIC Salut Social, participarà en la identificació dels reptes i necessitats del sector de la salut així com d’experiències en eHealth i mHealth, per dotar als professionals de l’expertesa necessària per desenvolupar solucions eHealth que donin resposta als reptes actuals del sector.

Els nous sistemes TIC del sector sanitari requereixen una millor col·laboració entre professionals sanitaris, pacients i experts tecnològics per assegurar que els resultats siguin positius i no contraproduents per al pacient.  ATHIKA busca millorar aquest vincle formant professionals de diferents perfils perquè adquireixin competències en tecnologies innovadores i en ètica aplicada a la salut. Atenent al caire multidisciplinar del consorci, aquests programes formatius involucraran acadèmics, entitats de la salut pública, pimes, start-ups, emprenedors i consultors de negocis. Es portaran a terme workshops i simposis entre tots els grups involucrats de cara a intercanviar resultats, coneixements i lliçons apreses.

Els propers passos són la definició de les diferents necessitats i reptes en l’àmbit de la salut i el benestar tot analitzant les principals dificultats que els professionals involucrats estan trobant en el desenvolupament de noves solucions. S’avaluaran els resultats obtinguts de la interacció entre els diferents grups involucrats, de cara a valorar solucions per a optimitzar aquesta col·laboració per a posteriors realitzacions de tallers i cursos.

  • Advanced Training in Health Innovation Knowledge Alliance – ATHIKA
  • 601106-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA
  • Període d’implementació: 2019-01-01 – 2021-12-31