APTITUDE

01. Descripció

Xarxa transpirenaica al servei de la gent gran

El marc de finançament POCTEFA té per objectiu enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva atenció es centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes que promouen el desenvolupament sostenible del territori.

En aquest context, el projecte Aptitude pretén implementar un espai de col·laboració transfronterera per prevenir la dependència en les persones d’edat avançada mitjançant la creació d’una xarxa d’experts que promourà l’assistència, la formació, la investigació i la innovació en el camp de la Gerontologia.

Està liderat per la Fundació Salut i Envelliment (UAB). El rol de la Fundació TIC Salut Social s’emmarca en l’àmbit de la Silver Economy per aportar el seu coneixement en matèria de solucions innovadores recolzades en la tecnologia i definir requeriments i necessitats tècniques.

Es coneix com a economia de plata o Silver Economy el conjunt de productes i serveis que les persones consumeixen durant la vellesa. Aquesta etapa del cicle vital sol requerir suport d’uns productes i serveis específics. Aquest augment de la demanda interna, donat l’envelliment poblacional, condueix a un impuls econòmic local. La creació d’empreses que donen resposta a aquestes necessitats impulsa nous llocs de treball a la zona, motiu pel qual es dóna un interès creixent en l’economia de plata.

02. Consorci

  • Fundació Salut i Envelliment (UAB).
  • Departament de Salut – Fundació TIC Salut Social.
  • Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, SAAS.
  • Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, CHU.
  • Equipe Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance – Toulouse Gérontopôle.
  • Complejo Hospitalario de Navarra – Hospital de Navarra, CHN.
  • Centro de Investigación Biomédica – Navarrabiomed.
  • Direction de la Recherche et de l’Innovation.

03. Dades del projecte

Àmbit: Programa europeu POCTEFA 2014 – 2020

Finançament: 2.000.000 €

Web oficial del projecte