ANTILOPE

  • Àmbit: Programa europeu CIP-ICT-PSP  
  • Finançament: 998.998 €
  • Web del projecte

01. Descripció

A través del treball en xarxa l’ambició d’Antilope era conduir l’interoperabilitat d’eHealth dins Europa i més enllà. Entre 2013 i 2015 organitzacions nacionals i internacionals clau s’encarreguen de promoure i adoptar directrius relatives al projecte, així com provar eines a nivell internacional. Es va crear, validar i disseminar una aproximació comuna per provar i la certificació de solucions i serveis eHealth dins Europa. Juntament amb les eines de test corresponents, Antilope ha donat directrius pràctiques regionals, nacionals i internacionals per fer convergir les pràctiques i plataformes d’eHealth.