AGORA VR

  • Àmbit: Públic Pressupost: Propi

01. Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és apropar els tractaments de realitat virtual als entorns assistencials i centrar-los en la persona per facilitar a la ciutadania apoderament de la seva salut a través de la tecnologia.

Per tal d’avaluar l’eficiència i eficàcia d’un protocol psicològic mitjançant es diposa de la plataforma web PsiousToolsuit que habilita la utilització de la Realitat Virtual com a eina terapèutica pel tractament psicològic de l’agorafòbia.

Mitjançant les ulleres de Realitat Virtual el pacient, sota la supervisió del professional sanitari, accedirà a entorns oberts i espais quotidians que li poden generar episodis d’ansietat. Amb una exposició lenta i progressiva a aquests entorns, les ulleres recullen la informació generada al sistema nerviós del pacient i queda emmagatzemada a la plataforma web per a l’estudi dels professionals. D’aquesta manera es pot oferir una atenció més acurada i personalitzada per a cada cas.

02. Consorci:

  • Tic Salut Social
  • Psious
  • Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques