Ofertes de feina

Resolució SLT208-20 – Tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia

Resolució de 1 d’octubre de 2020, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-208-20 per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:

Fer públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

De conformitat amb allò que s’estableix en l’apartat 7 de les condicions generals de la convocatòria, s’adjudica el lloc de treball convocat a Montserrat Vicente Belis a qui es notificarà l’adjudicació.

 El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

 Barcelona, 1 d’octubre de 2020

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email