Ofertes de feina

Declaració deserta Oferta SLT037-21

Núm. de Registre de la convocatòria SLT037-21

Resolució de 9 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT037-21 per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca funcional de processos de transformació digital en salut Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca funcional de processos de transformació digital en salut Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, atès que, un cop realitzada la valoració de les candidatures presentades, s’ha constatat que cap de les mateixes s’ajustava al perfil adequat per a la cobertura del lloc de treball, definit a les bases de la convocatòria. A aquest respecte, es deixa constància que diverses de les candidatures presentades corresponien a un nivell organitzatiu de Tècnic Sènior, superior al nivell del lloc de treball que era objecte del present procediment de selecció (Tècnic Base).

Josuè Sallent

Director

Barcelona, a 12 d’abril de 2021

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email