Ofertes de feina

Convocatòria d’analista funcional amb referència 127-20 ha quedat deserta

Núm. de Registre de la convocatòria SLT-127-20

Resolució de 22 de juliol de 2020, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-127-20 per a la provisió d’un lloc de treball d’Analista funcional de projectes, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

EXPOSO:
Que, de l’anàlisi dels CV presentats a la convocatòria pública per a la provisió de d’un lloc de treball d’Analista funcional de projectes, s’ha constatat que cap dels referits CV complia tots els requisits establerts a la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

  • Enginyeria Informàtica o de Telecomunicacions o Grau en Ciències de la Salut
  • Nivell C1 de llengua catalana.
  • Formació en ofimàtica – Nivell mig ACTIC
  • Mínim 2 anys en la realització de projectes en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
  • Experiència laboral en la realització de tasques similars en l’àmbit de la salut.

En conseqüència RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball d’Analista funcional de projectes, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

Barcelona, a 22 de juliol de 2020

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email