Convocatòria SLT037-21: Tècnic/ca funcional de processos de transformació digital en salut Base 2 (Oferta tancada)

Núm. de Registre de la convocatòria SLT037-21

Resolució de 9 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT037-21 per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca funcional de processos de transformació digital en salut Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca funcional de processos de transformació digital en salut Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, atès que, un cop realitzada la valoració de les candidatures presentades, s’ha constatat que cap de les mateixes s’ajustava al perfil adequat per a la cobertura del lloc de treball, definit a les bases de la convocatòria. A aquest respecte, es deixa constància que diverses de les candidatures presentades corresponien a un nivell organitzatiu de Tècnic Sènior, superior al nivell del lloc de treball que era objecte del present procediment de selecció (Tècnic Base).

 

Josuè Sallent

Director de la Fundació TIC Salut Social

Barcelona, a 12 d’abril de 2021