Convocatòria 2022-3-12: Tècnic sènior 1 àmbit jurídic Oficina Delegat Protecció de Dades

Puntuacions finals de la convocatòria 2022-3-12

(Publicat el 19 d’abril de 2024).


Nota informativa de l’entrevista a la convocatòria 2022-3-12

(Publicat el 5 d’abril de 2024).

 


Llista definitiva en fase de mèrits a la convocatòria 2022-3-12

(Publicat el 5 d’abril de 2024).

 


Llista provisional en fase de mèrits a la convocatòria 2022-3-12

(Publicat el 20 de març de 2024).


Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria 2022-3-12

(Publicat el 20 de març de 2024).

 


Bases convocatòria de concurs d’oposició ordinari per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la Fundació TIC Salut Social, número 2022-03-12. 

 

La vostra candidatura ha d’anar acompanyada amb el Formulari de petició de participació en processos de selecció i el model de currículum de la Fundació TIC Salut Social que trobareu als següents enllaços de descàrrega:

 

(Publicat el 27 de febrer de 2024).