Variables per a la integració de la informació sobre el procés assistencial de seguiment de la diabetis a la plataforma mConnecta

Autor: Nuria Abdon   /  20.07.2021

Ja es troben disponibles les variables que és necessari informar per integrar la informació relativa al procés assistencial de seguiment de la diabetis a la plataforma mConnecta. Aquesta informació es genera des dels dispositius de seguiment de la glucèmia i d’administració d’insulina que són utilitzats pels pacients amb diabetis. Aquestes variables s’han definit de manera col·laborativa en un grup de treball interdisciplinar, format per professionals experts, de diferents Entitats Proveïdores, l’àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut i Social i el Projecte mConnecta. En el marc d’aquesta col·laboració, entre d’altres aspectes, s’ha treballat en el model per a l’adquisició de la informació generada pels diferents dispositius que utilitzen els pacients en el control i seguiment de la diabetis com són: glucòmetres, sensors de monitorització contínua i bombes d’insulina. Per informar les diferents variables s’ha definit un marc d’interoperabilitat on per a cada dispositiu s’haurà d’enviar a mConnecta diferents tipus de missatges HL7 FHIR amb les seves variables corresponents: Per sol·licitar el document d’integració de variables del procés assistencial de diabetis a mConnecta cal omplir el següent formulari: 

    Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Projectes de la Fundació Tic Salut
    Responsable del tractament: Fundació TIC Salut Social.
    Finalitat: Gestió dels projectes de la Fundació Tic Salut.
    Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició o la limitació del tractament de les vostres dades enviant una sol·licitud a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
    Informació addicional sobre aquest tractament: Podeu trobar la informació més detallada a la pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/