Ús de les dades en les Apps per al seguiment de la menstruació 

En el Dia Internacional de les Nenes en les TIC, que enguany se celebra el 28 d’abril, volem posar de relleu l’excés d’informació que demanen algunes Apps per al seguiment de la menstruació. Segons un estudi publicat per Privacy International en el 2018, un 60% de les empreses desenvolupadores d’aplicacions mòbils sobre el cicle menstrual transferien les seves dades a Facebook. Una pràctica que sembla que algunes empreses van començar a revisar, segons els mateixos autors d’aquest estudi, però que encara es pot estar produint per la gran quantitat d’informació personal íntima que recullen a les usuàries.  

Les aplicacions relacionades amb la salut femenina tenen un paper destacat en el mercat de les Apps, ja que representen, juntament amb les relacionades amb l’embaràs, el 7% de les Apps disponibles als diferents mercats segons l’Institute for Healthcare Informatics. Les aplicacions de seguiment del cicle menstrual controlen l’evolució del cicle i donen informació sobre quant dura, quin és el període d’ovulació i fertilitat per buscar l’embaràs, i quina és l’evolució de l’estat d’ànim i la simptomatologia. Moltes d’aquestes aplicacions poden enregistrar diferents símptomes com l’estat d’ànim, còlics, mal de cap, o acne, entre d’altres. També permeten realitzar una estimació del dia que ha de venir la menstruació, registrar la quantitat de sagnat dins del període, el mal que genera, si s’ha pogut descansar durant la nit, el sexe i l’energia que es té durant el dia.  

Un aspecte a tenir en compte, tal i com apunta la responsable de mHealth i del Servei de Certificació d’Apps de la Fundació TIC Salut Social, Carme Pratdepàdua, és que la majoria d’aquestes aplicacions acostumen a sol·licitar a la usuària que realitzi llargs qüestionaris amb l’objectiu de conèixer millor a la persona i tots els seus hàbits. Un fet que, assegura, “provoca desconfiança perquè es plantegen preguntes molt íntimes i que en molts casos no són imprescindibles pel funcionament de l’App”. Per això, abans d’instal·lar qualsevol d’aquest tipus d’aplicacions, recomana a les usuàries, i als tutors de les menors que les utilitzen, que tinguin en compte si l’aplicació els hi demana molta informació personal, com el número de vegades que tenen relacions sexuals al mes, o cada quant tenen desig sexual, ja que no són dades necessàries per fer el seguiment de la menstruació. 

La responsable del Servei de Certificació d’Apps alerta que la població acostuma a creure’s tota la informació que proporcionen aquestes Apps sense comprovar si són fiables o si realment les dades que sol·liciten són imprescindibles per l’ús previst i la finalitat: “hi ha casos, en què pel principi de la confiança, una persona  es creu tot allò que l’App diu només pel fet que si l’aplicació és funcional en un àmbit com pot ser el càlcul de quan ha de venir la menstruació, en tots els seus àmbits també serà totalment fiable; un fet que pot suposar un problema i vulnerar la credibilitat de la persona”. 

Pratdepàdua conclou que un dels grans inconvenients d’aquestes aplicacions és la falta de debat crític i marc comú de referència en quant a la qualitat de les aplicacions de salut. En aquest sentit, la Fundació TIC Salut Social vetlla per la promoció de guies i eines que ajudin a promoure el desenvolupament d’aplicacions mòbils seguint principis com la transparència, la confiança, l’accessibilitat, la usabilitat, la seguretat i la fiabilitat, i disposa d’un procés de Certificació per a l’avaluació d’aplicacions destinades a la salut.