Una trentena de professionals participen en el disseny del visor professional d’mConnecta

Autor: Adrià G.Font   /  31.03.2020

El projecte mConnecta neix per ampliar el model assistencial actual incorporant solucions de mobilitat per la millora de la sostenibilitat del sistema de salut català. Ha estat desenvolupat per la Fundació TIC Salut Social per encàrrec del Servei Català de la Salut. L’abast del projecte inclou la posada en marxa de la Plataforma de mobilitat del Sistema Sanitari Públic Català, integrant APP’s, webapps, wearables i Medical Devices. Les dades, en temps real Mitjançant la definició dels nous models assistencials es vol generar un catàleg d’elements de mobilitat que el professional pugui prescriure al ciutadà en funció de les seves patologies. Amb aquesta prescripció, el ciutadà podrà enviar dades en temps real a la Plataforma mConnecta i el professional podrà consultar-les en qualsevol moment. D’aquesta manera podrem obtenir més dades amb un monitoratge més ampli, i de forma efectiva i segura per tal que el professional pugui realitzar un seguiment continu de la patologia tractada. El ciutadà també podrà consultar la informació mitjançant La Meva Salut (LMS). Sessions de treball La plataforma mConnecta disposa de diferents visors, un dels quals és el Visor Professional. Per al seu disseny han estat implicats agents dels àmbits de la salut i la tecnologia que, reunits en una sessió de treball, han realitzat diferents propostes. Per poder recollir informació per definir el disseny del Visor Professional de la Plataforma, es va convocar dues sessions de treball (desembre 2019 i febrer 2020) amb una trentena de professionals presents en total, agrupats en 5 grups. Entre d’altres temes, les sessions van servir per debatre sobre quins continguts són necessaris, com s’haurien d’agrupar o quina hauria de ser la seva distribució dins del visor. En el document adjunt en aquesta pàgina trobareu tots els detalls de les sessions, juntament amb la metodologia i propostes recollides. En la part final de l’informe hi ha les conclusions dividides per cada cada solució. Volem agrair la participació de tots els professionals que hi han col·laborat.