Tens una App de Salut? Consulta la guia de bones pràctiques per desenvolupar actius digitals per a la ciutadania

La Fundació TIC Salut Social ha elaborat, per encàrrec de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, la Guia de bones pràctiques per desenvolupar actius digitals per a la ciutadania. El document recull els aspectes més rellevants per tal que un actiu digital o servei pugui ser accessible des de La Meva Salut, i és aplicable a tots els productes i serveis digitals de salut i benestar destinats al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Els actius digitals fan referència a qualsevol solució digital que faciliti la pràctica d’activitats sanitàries i de benestar social centrades en la persona, i sigui accessible mitjançant una pàgina web, una aplicació mòbil o altres interfícies d’usuari. El document distingeix entre solucions digitals i serveis digitals. D’una banda, les solucions digitals fan referència a una aplicació web o mòbil d’accés universal i estan destinades a prestar un conjunt de serveis. I de l’altra, els serveis digitals fan referència a un element o prestació digital dissenyat per cobrir totalment o parcial una necessitat, i estan desenvolupats a través de les funcionalitats d’una solució digital.

Amb tot, l’objectiu de la guia és acompanyar els proveïdors de l’entorn del SISCAT en el desenvolupament de solucions i serveis digitals de salut i benestar que siguin de qualitat, eficaços, fiables, usables, segurs, i que garanteixin els drets de les persones que els utilitzaran.

Aspectes funcionals i tècnics de les Apps de salut i benestar

La guia aborda els aspectes funcionals i tècnics que han de seguir els actius digitals de salut i benestar. En primer lloc, presenta els esforços europeus per a la certificació d’actius digitals, com és el cas de la certificació estàndard basada en les especificacions tècniques CEN ISO/TS 82304-2.

Tot seguit, se centra en la part més funcional de l’actiu, en la qual és imprescindible que es detallin les especificacions, instruccions o informació relacionada amb la finalitat de l’actiu, i si aquest és considerat un producte sanitari o no. També lligat amb el següent capítol, el document remarca la necessitat d’assegurar la qualitat dels continguts, promovent la participació d’experts i l’evidència científica, i que es respectin els principis bàsics d’ètica i seguretat, entre d’altres.

Pel que fa a la part més tècnica, la guia enumera els requeriments específics de salut establerts pel Departament de Salut per als actius digitals pel SISCAT, pel que fa a l’accessibilitat, la usabilitat i experiència d’usuari, la presència de marca, el llenguatge i la comunicació. També inclou un capítol de caràcter més normatiu dedicat a la seguretat i privacitat de les dades, i un altre sobre els requeriments tècnics per assegurar el bon funcionament de l’aplicació durant el seu ús.

Finalment, la guia explica com l’objectiu del Departament de Salut és que l’apartat ‘Altres serveis’ de La Meva Salut esdevingui l’espai per accedir a tots els actius digitals seleccionats des d’un sol punt, amb la finalitat d’obtenir una visió ecosistèmica dels actius digitals del SISCAT i facilitar l’ús dels serveis digitals a la ciutadania. Alhora, permetrà la recollida de dades a través de la plataforma mConnecta, que esdevindrà una peça més de l’Historial Electrònic de Salut (HES).

Presentació de la guia de bones pràctiques

Per a més informació, el proper 3 de juliol es presentarà la guia i el Radar d’Actius Digitals del SISCAT en una sessió oberta als professionals, que es podrà seguir en línia i presencialment des de Barcelona. La inscripció és gratuïta i cal registre previ en aquest enllaç.

  • La Fundació TIC Salut Social ha elaborat una guia aplicable a tots els productes i serveis digitals de salut i benestar adreçats a proveïdors del SISCAT.