Tens un algorisme d’Intel·ligència Artificial en Salut?

En el marc del futur Observatori d’Intel·ligència Artificial en Salut, la Fundació TIC Salut Social ha creat una eina per identificar algorismes d’Intel·ligència Artificial que s’estiguin dissenyant, desenvolupant o implantant en l’àmbit de la salut. Els algorismes que s’identifiquin formaran part dels estudis que està realitzant l’Observatori amb diferents actors implicats.

La identificació dels algorismes permetrà analitzar les tendències actuals i veure en quins processos, diagnòstics o serveis assistencials es desenvolupen. Per iniciar el procés de registre d’un algorisme, cal enviar un correu a observatorisalutia@ticsalutsocial.cat

Observatori Salut IA

L’Àrea d’Intel·ligència Artificial de la Fundació TIC Salut Social ha realitzat tres sessions de treball amb representants del sistema sanitari, la indústria, les entitats de salut i els professionals per definir la missió de l’Observatori d’Intel·ligència Artificial en Salut. Després d’aquestes reunions, s’ha validat que l’Observatori serà un espai de referència per identificar la innovació, adquirir coneixement, i mesurar la implantació de la Intel·ligència Artificial en Salut.

L’equip de la Fundació ha realitzat dos informes sobre el grau d’implantació de la IA al Sistema Sanitari Català (SISCAT) i als centres de recerca de Catalunya. Properament, la Fundació presentarà els objectius i pròximes accions de l’Observatori.

  • La Fundació TIC Salut Social ha creat una eina per identificar algorismes d’Intel·ligència Artificial que s’estiguin dissenyant, desenvolupant o implantant en l’àmbit de la salut.