Telemedicina en temps de COVID-19: un abans i un després en el model d'atenció primària del Sistema Públic de Salut a Catalunya

Autor: Oscar Solans   /  4 de maig de 2020

L’eConsulta és un servei de teleconsulta asíncrona integrat a l’eCAP, el programa d’Història Clínica informatitzada majoritari de l’atenció primària del Sistema Públic de salut. Es va començar a desplegar durant el 2015 fins que al 2017 va restar implementada en tots els Equips d’Atenció Primària (EAP) del territori [1]: a dia d’avui, permet complementar l’atenció presencial de metgesses de família, pediatries, ginecòlogues, llevadores i infermeres. És un dels serveis disponibles a la carpeta personal de salut “La Meva Salut” (LMS), eina que des de l’any 2009 serveix perquè la ciutadania accedeixi a certs aspectes de la seva informació de salut, faci consultes i realitzi tràmits administratius, entre d’altres. En aquest espai, en el qual s’accedeix mitjançant una autenticació segura, la interfície de l’eConsulta permet triar a quin professional dirigir la consulta i adjuntar arxius, tot guardant un registre de les interaccions prèvies. Des del seu desplegament, l’ús de totes dues eines, eConsulta i LMS, ha anat creixent de manera sostinguda i han estat l’eix de la transformació digital de l’atenció primària del sistema públic de salut durant la darrera dècada [2].

L’eConsulta i LMS han estat l’eix de la transformació digital de l’atenció primària del sistema públic de salut durant la darrera dècada.

Igual que els seus homòlegs estatals i europeus, la declaració de l’estat d’alarma ha obligat al sistema sanitari català a accelerar la transformació digital dels seus centres [3]: el confinament marcat pel govern i el risc de contagi inherent a les visites presencials han alterat radicalment l’activitat i el model de prestació de l’assistència primària reorientant-lo cap a l’atenció telemàtica (telèfon, teleconsulta i videoconferència) tant dels pacients afectats pel COVID19 com de la resta. A continuació s’esmenten algunes de les mesures preses i resultats ja clarament visibles. 

En primer lloc, s’han impulsat millores en l’accés als serveis ja existents: s’ha activat l’ús de l’eConsulta a la totalitat de professionals assistencials (arribant a igualar en nombre les visites presencials) i s’ha activat l’acreditació no presencial a LMS (via telefònica i utilitzant una autenticació per SMS)triplicant el ritme de ciutadans donats d’alta i superant el mig milió d’accessos el darrer mes. Arran d’aquestes mesures, el nombre d’eConsultes diàries durant el primer mes de confinament s’ha multiplicat per cinc, en relació al mes anterior, accelerant el ritme de creixement d’una eina que ja creixia de forma molt significativa abans de la crisi i que va camí ja de registrar un milió de casos des del seu desplegament. El creixement més significatiu, però, és el de les visites telefòniques, que han estat les que en volum han transformat el model d’atenció cap a la no presencialitat. La crida social a evitar els desplaçaments als EAP i la facilitat d’ús d’aquesta eina ha fet que el telèfon absorbeixi la majoria de visites que abans es feien in situ 

El nombre d’eConsultes diàries durant el primer mes de confinament s’ha multiplicat per cinc, en relació al mes anterior.

En segon lloc, s’han augmentat les funcionalitats dels serveis, per exemple, facilitant l’enviament telemàtic de registres d’incapacitat temporal (més de cent mil en tres setmanes) i plans de medicació. Finalment, s’han desplegat noves eines com l’accés als sistemes d’informació dels professionals sanitaris de manera remota  i la videoconsulta (servei molt ben rebut tant pels professionals com pels pacients). La crisi sanitària ha estat un catalitzador per tots aquests serveis, que s’estan mostrant imprescindibles en qualsevol sistema sanitari modern. 

Visites diàries, per tipus, abans i després de l’inici de la pandèmia. 9T: Visites telefòniques; 9C: Visites presencials; 9Ec: eConsultes FONT: SISAP

#TotAniràBé i la pandèmia COVID19 haurà demostrat, d’una banda, la resiliència del sistema públic català de salut en la readaptació, en temps rècord, d’un model de salut digital amb capacitat de resposta davant una emergència sanitària i, d’altra banda, la bondat dels serveis d’atenció no presencial, especialment efectius en cas d’emergència, que han transformat el model de relació entre el professional i pacient. Quan tot plegat hagi acabat, caldrà analitzar amb perspectiva i d’una manera més assossegada com les eines desplegades durant aquesta etapa, plena d’aprenentatges, val la pena consolidar. Ara i llavors, reiterarem el nostre reconeixement als professionals sanitaris que ho han fet possible. 

REFERÈNCIES 

 [1] Solans Fernández O, Lopez Seguí F, Vidal-Alaball J, Bonet Simo JM, Hernandez Vian O, Roig Cabo P, Carrasco Hernandez M, Olmos Dominguez C, Alzaga Reig X, Díaz Rodríguez Y, Medina Peralta M, Hermosilla E, Martínez León N, Gimferrer N, Abizanda González M, García Cuyàs F, Pérez Sust P. Primary Care Doctor Characteristics That Determine the Use of Teleconsultations in the Catalan Public Health System: Retrospective Descriptive Cross-Sectional Study. JMIR Med Inform (2020). 

 [2] López Seguí F, Walsh S, Solans O, Adroher Mas C, Ferraro G, García-Altés A, García Cuyàs F, Salvador Carulla L, Vidal-Alaball J. Teleconsultation Between Patients and Healthcare Professionals in the Catalan Primary Care Service: Descriptive Analysis through Message Annotation in a Retrospective Cross-Sectional Study. JMIR Preprints. (2020). 

[3] Mehrotra, Ateev, et al. “Rapidly Converting to “Virtual Practices”: Outpatient Care in the Era of Covid-19.” NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery 1.2 (2020).