Tecnologies immersives per a la salut i el benestar de la població 

Tot i que ja fa diverses dècades que es van llançar al mercat les tecnologies immersives –que inclouen la realitat virtual, la realitat augmentada i la realitat mixta–, la seva aplicació en l’àmbit sanitari i de benestar social segueix creixent avui en dia. En els darrers anys, s’ha demostrat el seu potencial en la formació de professionals, la rehabilitació i entreteniment de pacients, i en el benestar emocional de les persones usuàries.  

Les eines immersives busquen replicar un entorn real o físic a través de simulacions o experiències digitalitzades, que la persona usuària percep a través de visors, ulleres, projectors immersius o altres dispositius d’imatge o so. La realitat virtual mostra a l’usuari un entorn completament digital sobre el qual pot interactuar, sense la percepció del món real. La realitat augmentada mostra el món real amb l’addició o superposició d’informació digital; i la realitat mixta mostra aquesta informació afegida ancorada als objectes del món real, i permet la interacció de la persona usuària. Totes aquestes eines s’anomenen realitat estesa, i creen un espai multisensorial que es pot percebre de forma visual, auditiva i tàctil (i de vegades també olfactiva). Permeten, per tant, realitzar sessions terapèutiques d’estimulació cognitiva, física i emocional. 

Casos d’ús de les tecnologies immersives a centres de salut i socials 

Diverses eines immersives ja s’utilitzen en hospitals i organitzacions d’atenció social de Catalunya, en especialitats com salut mental, cura geriàtrica, neurorehabilitació i estimulació cognitiva, pediatria, cures pal·liatives, i cirurgia, entre d’altres. A l’Hospital Clínic de Barcelona, per exemple, ja s’han simulat diversos casos amb realitat virtual. D’una banda, es van simular complicacions de la intubació neonatal en infants prematurs extrems per tal de formar l’equip de professionals amb casos poc comuns. D’altra banda, en una prova pilot es va utilitzar la realitat virtual per reduir l’estrès i l’ansietat de pacients que haurien d’entrar a quiròfan, a través d’una exposició graduada a les situacions que haurien d’afrontar. Segons l’hospital, es va obtenir un 70% d’èxit [1]. 

Quant a les aplicacions d’aquestes tecnologies, les teràpies d’exposició permeten millorar el tractament de les fòbies en pacients amb condicions psicològiques o psiquiàtriques –com el trastorn d’estrès post-traumàtic i el trastorn obsessiu-compulsiu. L’ús de la realitat estesa permet exposar-los gradualment a les seves fòbies en entorns segurs i controlats. 

Pel que fa a la salut mental, durant la COVID-19 a l’Hospital d’Olot es van utilitzar teràpies de relaxació immersiva –com la tècnica mindfulness– amb realitat virtual per a la reducció de l’estrès i l’ansietat, i la gestió de l’estat emocional dels i les professionals sanitàries. Un estudi publicat al Journal of Environmental Research and Public Health en detalla el procés i la satisfacció dels resultats [2]. A més, un procés similar es va dur a terme a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Respecte a l’estimulació cognitiva, s’han desenvolupat teràpies de reminiscència i memòria per al tractament de la demència, la malaltia d’Alzheimer i altres trastorns neurodegeneratius; teràpies cognitivo-conductuals per a persones amb autisme, discapacitat intel·lectual o altres trastorns del neurodesenvolupament; teràpies ocupacionals per a gent gran i persones amb necessitats especials, entre d’altres. En neurorehabilitació, es realitzen teràpies de rehabilitació visual per a pacients que han patit un ictus cerebral o altres lesions, i teràpies de rehabilitació funcional i coordinació, entre d’altres, a centres com l’Institut Guttmann de Badalona i l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. 

Addicionalment, la realitat virtual ja s’utilitza en diversos hospitals per al tractament del dolor. N’és eficaç després de les cirurgies, durant els parts i durant els tractaments de càncer, entre d’altres. També s’utilitza per a teràpies de rehabilitació física i per facilitar el control de l’estat d’ànim en pacients amb cremades.  

Altres casos d’ús a Catalunya inclouen l’aplicació de la realitat virtual per tranquil·litzar i donar suport a la infància durant la vacunació i a les persones que reben radioteràpia com a tractament del càncer. 

Solucions desenvolupades a Catalunya 

A Catalunya hi ha un ampli ventall d’empreses que desenvolupen solucions amb tecnologies immersives per a hospitals i altres centres de salut i socials. Entre aquestes, destaquen  Broomx –una empresa fundada a Barcelona que ofereix un ampli rang d’eines terapèutiques–, Eodyne Systems, –spin-off de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que ha desenvolupat un sistema per a pacients de les UCI–, VRPharma –que fa realitat virtual dissenyada per a ús hospitalari–, l’equip de recerca del Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona (GILab), Psious –una companyia catalana centrada en la millora de la salut mental–, Nixi for Children –empresa de Barcelona que prepara projectes de realitat virtual per a infants que han de rebre tractaments mèdics–, Immersium Studio –una spin-off de la Univeristat Oberta de Catalunya (UOC)–, VRMax Centers –també de Barcelona, ofereixen projectes de realitat virtual, augmentada i mixta– i Mediapro –amb Visyon i Unitecnic–. 

En definitiva, l’equip de mHealth de la Fundació TIC Salut Social apunta que “les tecnologies immersives són de gran utilitat en l’àmbit sanitari i de benestar social, i ofereixen múltiples possibilitats i nous camps per explorar amb l’objectiu de contribuir a millorar l’atenció de pacients i de la població general”

[Article elaborat per l’Àrea de mHealth de la Fundació TIC Salut Social]

Referències i fonts d’informació: 

1. Hospital Clínic Barcelona. El Clínic incorpora la realitat virtual per reduir l’ansietat dels pacients que afronten una operació. https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/el-clinic-incorpora-la-realitat-virtual-per-reduir-lansietat-dels-pacients-que-afronten-una-operacio  

2. Marta Linares-Chamorro, Neus Domènech-Oller, Javier Jerez-Roig, and Joel Piqué-Buisan. (2022). Immersive Therapy for Improving Anxiety in Health Professionals of a Regional Hospital during the COVID-19 Pandemic: A Quasi-Experimental Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 16: 9793 

3. Jeremy Dalton, Michael Philip Craven, Sarah Ticho et al. (2021). The Growing Value of XR in Healthcare in the United Kingdom. UK Research and Innovation. NHS – Health Education England 

4. Broomx. Guía de uso de la tecnologia Broomx para el sector salud. https://docsend.com/view/4sgfp6bsbbppddyq  

5. Broomx. Immersive therapies for healthcare and social care. https://broomx.com/sectors/healthcare  

6. Barcelona Health Hub. Virtual reality helps to reduce stress in healthcare professionals during the pandemic of COVID-19. https://barcelonahealthhub.com/news/2021/10/05/virtual-reality-helps-to-reduce-stress-in-healthcare-professionals-during-the-pandemic-of-covid-19-bhhmembersinitiatives/  

7. MetaData. Realitat virtual per exercitar els pacients de les UCI i reduir el seu temps de recuperació. https://www.metadata.cat/noticia/2892/realitat-virtual-exercitar-pacients-uci-reduir-temps-recuperacio 

8. MetaData. L’Hospital Josep Trueta testeja l’ús de realitat virtual per rehabilitar pacients d’ictus. https://www.metadata.cat/noticia/2638/hospital-josep-trueta-testeja-us-realitat-virtual-rehabilitar-pacients-ictus 

9. MetaData. Psious, la realitat virtual que dona la mà a la salut mental. https://www.metadata.cat/reportatge/1600/psious-realitat-virtual-salut-mental  

10. MetaData. Vall d’Hebron utilitza la realitat virtual per donar suport als infants que reben radioteràpia. https://www.metadata.cat/noticia/1054/vall-dhebron-realitat-virtual-suport-infants-radioterapia 

11. MetaData. Ulleres de realitat virtual per tranquil·litzar els infants quan s’han de vacunar. https://www.metadata.cat/noticia/2066/ulleres-realitat-virtual-tranquillitzar-infants-vacunaes 

12. Nixi for the children. Realitat virtual que empodera pacients. https://nixiforchildren.com/ca/ 

  • Tal com apunta l'equip de mHealth de la Fundació TIC Salut Social, les tecnologies immersives són de gran utilitat en l’àmbit sanitari i de benestar social, i ofereixen múltiples possibilitats i nous camps per explorar amb l’objectiu de contribuir a millorar l’atenció de pacients i de la població general