Tancament de la tercera fase del projecte Intersocial

La Fundació TIC Salut Social en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i comptant amb l’expertesa de diversos professionals d’organismes de l’àmbit de la salut i social com la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i d’altres departaments i entitats, ha finalitzat el març del 2021 la tercera fase del projecte Intersocial, iniciada el passat mes de setembre de 2020.

Per tal de seguir evolucionant cap a un vocabulari controlat comú que permeti una major integració de les dades dels serveis socials de Catalunya es va crear una tercera fase del projecte, Intersocial 3, amb l’objectiu d’ampliar la definició d’un vocabulari controlat per a estandarditzar les problemàtiques, els factors i les observacions en l’àmbit de l’atenció social mitjançant l’estudi de nous casos d’ús de l’àmbit de la dependència i de la infància i joventut.

Els productes obtinguts han estat:

  • La revisió general de tots els conceptes codificats a la primera i segona fase, on mitjançant el consens i treball de totes les professionals participants en els grups de treball, s’han eliminat o canviat de categoria alguns conceptes per tal de crear un diccionari purament social i actualitzat.
  • La incorporació de nous conceptes.
  • El mapeig de la llista de problemàtiques, factors i observacions mitjançant l’estàndard de vocabulari controlat de referència, SNOMED CT. Actualment es disposa d’un llistat de  251 conceptes codificats.
  • La creació d’un document on mitjançant el consens de totes les professionals del grup de treball s’ha fet un recull de les escales i els instruments de valoració social més rellevants i més utilitzats per al conjunt de professionals.
  • I finalment des de la Fundació, s’ha creat un servei web amb l’objectiu de poder integrar el diccionari dins dels sistemes d’informació dels serveis socials de Catalunya i conté els següents apartats:

– El primer, descriu i dóna informació sobre el projecte InterSocial.

– El segon és un punt de descàrrega sobre els conceptes actualitzats. L’objectiu de la tercera fase del projecte, és que aquest sigui l’entorn on anar a buscar els conceptes del projecte els quals es van ampliant amb les sessions de treball amb el grup d’experts i expertes que col·laboren.

– El tercer apartat és una pàgina de cerca on es poden buscar conceptes de l’Intersocial de manera dinàmica, indicant una paraula sencera o una part.

– Per últim, en el darrer apartat, es presenta el ViquiTermSocial. És tracta d’una eina relacionada amb la Intel·ligència Artificial que té com a objectiu principal facilitar la selecció de conceptes per a codificar un text (una entrevista, un informe). Com és una eina que no ha estat entrenada, s’ha fet una primera prova pilot des del novembre de 2020 fins al febrer de 2021, on han participat més d’una desena de professionals i s’han recollit unes 100 entrades d’integració de textos d’entrevistes i informes.

Per tal de continuar proporcionant una millora en la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya, la Fundació TIC Salut Social en el decurs d’aquest 2021, treballarà en la proposta d’integració del diccionari als sistemes d’informació dels serveis socials de Catalunya.