Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert el període de presentació de sol·licituds de les subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics. L’objecte d’aquestes subvencions és promoure la incorporació del català en productes tecnològics amb la finalitat d’augmentar-ne l’oferta. Queden excloses l’elaboració o la traducció de pàgines web, els videojocs, les interfícies de videoconsoles i les plataformes de videojocs. 

La convocatòria està dirigida a les empreses, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització del projecte a Catalunya. 

Els productes que se subvencionin s’hauran d’editar fins al 30 de juny de l’any següent al de la concessió de la subvenció i les despeses del projecte s’hauran de fer durant l’any de concessió de la subvenció. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de maig a l’1 de juny a les 14:00h del 2023. 

Més informació i presentació de sol·licituds: Departament de Cultura 

  • El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de maig a l'1 de juny a les 14:00h del 2023.