Sistema de suport basat en la parla per supervisar l'estat del pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica

Autor: TIC Salut Social   /  1 de setembre de 2021

Els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) pateixen canvis de veu respecte a la població sana. Tot i això, encara queden dues qüestions per estudiar: com es veuen afectats els elements del discurs a llarg termini com la prosòdia; i si l’esforç físic i la medicació també afecten la parla dels pacients amb MPOC i, en cas afirmatiu, com es pot influir en aquests canvis un sistema automàtic de detecció de la MPOC basat en la parla.

L’objectiu de l’estudi actual és tractar ambdues qüestions. Amb aquesta finalitat, es va enregistrar el discurs de lectura llarga de MPOC i grups control, i es van realitzar els experiments següents: (a) una anàlisi estadística dels grups d’estudi i control per analitzar els efectes de l’esforç físic i la medicació sobre la parla; i (b) un experiment de classificació automàtica per analitzar com les diferents condicions de gravació poden afectar el rendiment d’un sistema de detecció de MPOC. Els resultats obtinguts mostren que la parla, especialment les característiques prosòdiques, es veu afectada per l’esforç físic i la medicació per inhalació en ambdós grups, tot i que de maneres oposades; i que la condició de gravació té un paper rellevant a l’hora de dissenyar un sistema de detecció automàtica de MPOC.

El treball actual fa un pas endavant en la comprensió de la parla en pacients amb MPOC i, al seu torn, en la investigació sobre la seva detecció automàtica per ajudar els professionals a supervisar l’estat del pacient.

Podeu consultar l’article sencer a: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/7999/htm

  • Article publicat al MDPI amb participació de la Fundació TIC Salut Social en el marc del projecte EMPOC.