Salut obre el procés de consulta al mercat per al desenvolupament de solucions basades en IA per a la prevenció de problemes relacionats amb els medicaments

Barcelona, 4 d’abril del 2024. En el marc del Programa Salut/IA del Departament de Salut, el Centre virtual d’Intel·ligència Artificial en el Medicament (CIAM) ha celebrat la jornada de presentació de les bases de la consulta preliminar al mercat del repte d’IA en Salut de desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial per a la prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments. Amb aquesta nova jornada s’inicia el procés perquè institucions públiques i privades presentin les seves propostes.

L’objectiu principal del repte és desenvolupar i implantar eines d’intel·ligència artificial per predir i poder evitar problemes de salut relacionats amb els medicaments dels usuaris del sistema sanitari de Catalunya. D’aquesta manera, els professionals sanitaris podran conèixer el risc que tenen els pacients de patir aquests problemes de salut i anticipar accions de prevenció i optimització de la medicació, com ajustar el pla de medicació, que contribueixin a l’ús segur dels medicaments i a l’eficiència de la prescripció farmacèutica i del sistema. Un altre dels objectius d’aquestes solucions d’IA està relacionat amb la reutilització de les dades clíniques disponibles al sistema de salut per generar coneixement en l’ús segur dels medicaments i implementar mesures sistèmiques que puguin tenir impacte en tota la ciutadania.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) serà l’entitat contractant d’aquesta compra pública d’innovació i comptarà amb la col·laboració de les institucions representades al Programa Salut/IA i el CIAM en tot el procés d’obtenció de la solució, que s’implementarà al si del sistema sanitari català. Entre aquestes institucions, figura el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Fundació TIC Salut Social, i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).  

Convocatòria oberta

Fins al 15 d’abril a les 10:00h del matí, les entitats o persones interessades a participar en la consulta poden enviar la documentació necessària indicada a les bases. La informació sobre les bases de la consulta al mercat per al desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial per a la prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments es pot consultar en aquest enllaç.

A partir de les propostes de solucions de les empreses i les entrevistes bilaterals que es mantindran amb els diversos participants, s’elaborarà un informe que determinarà el grau de maduresa del mercat per desenvolupar una solució d’aquestes característiques, així com la definició de necessitats i requisits addicionals, si s’escau, que seran elements clau en la definició de l’objecte de la contractació. Aquest informe es publicarà al mateix web de la plataforma de contractació i serà un document de suport per a l’elaboració dels documents associats a la licitació.

Aquesta és la segona consulta entorn dels reptes d’intel·ligència artificial en salut del CIAM i permetrà continuar avançant en el projecte. La primera, duta a terme el passat mes de juliol, buscava solucions innovadores basades en IA per proporcionar informació sobre els medicaments a la ciutadania.

Sobre el Programa Salut/IA i el CIAM

El Programa Salut/IA, aprovat a la resolució SLT/954/2023 el 19 de març del 2023, té la finalitat de crear un entorn facilitador per a la innovació en l’àmbit de la salut mitjançant el desenvolupament i la implementació de solucions d’intel·ligència artificial per a la millora de la salut de la ciutadania, que prioritzi la prevenció, lideri la implantació de solucions d’IA i contribueixi a la millora de la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema de salut, posant en valor el coneixement generat pel Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Amb l’objectiu de disposar d’una estructura específica per desenvolupar i avançar en el disseny i l’aplicació de solucions d’intel·ligència artificial específiques per l’àmbit del medicament i adoptables pel sistema de salut, el Programa va crear el CIAM, que està coordinat pel CSC i desenvolupat pel Departament de Salut, en col·laboració amb l’AQuAS, la Fundació TIC Salut Social i el Servei Català de la Salut. El CIAM es fa càrrec de la gestió i la coordinació de projectes i el desplegament de solucions d’IA en matèria de medicaments i és també el punt de recepció de propostes per produir i generar eines basades en IA que contribueixin a l’eficiència de l’ús dels medicaments.

Més informació:

  • Un dels principals objectius és que, mitjançant solucions d’intel·ligència artificial, els professionals sanitaris puguin conèixer el risc que tenen els pacients de patir problemes de salut i puguin anticipar accions correctives.

  • Es tracta de la segona consulta al mercat duta a terme al Centre virtual d’intel·ligència artificial en el medicament del Programa Salut/IA.