Robert Rubió entra a formar part del grup d’experts de suport del Comitè Europeu de Protecció de Dades

El responsable de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades a la Fundació TIC Salut Social, Robert Rubió, ha entrat a formar part del grup d’experts de suport del Comitè Europeu de Protecció de Dades. La seva col·laboració estarà vinculada a projectes en l’àmbit tècnic i legal de les noves tecnologies i la seguretat de la informació.

El Comitè Europeu de Protecció de dades és un organisme oficial independent que contribueix a la correcta aplicació de les normes de protecció de dades a la Unió Europea i promou la cooperació entre les autoritats de protecció de dades dels estats membre. Una de les seves iniciatives estratègiques és el grup consultiu al qual ha entrat a formar part Rubió, format per experts en noves tecnologies, seguretat web, sistemes operatius i aplicacions mòbils, l’Internet de les Coses, Intel·ligència Artificial, tècniques d’anonimització i altres qüestions relacionades amb la privacitat en el món digital. L’objectiu del grup d’experts serà augmentar la capacitat del Comitè per supervisar i garantir la protecció de les dades personals.

A la Fundació TIC Salut Social, el Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar pel compliment de la normativa en protecció de dades, així com garantir que els interessats siguin informats dels seus drets i obligacions d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

Rubió dirigeix l’equip de l’Oficina del Delegat de Dades des de la seva creació, és professor associat de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Dret de les TIC per ESADE, en Gestió Pública Avançada per la Universitat de Barcelona i en Unió Europea per la UNED, forma part de la International Association of Privacy Professionals, l’Asociación Profesional Española de Privacidad i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.