Resum Resultat Enquesta LOINC

Autor: Juan Antonio De los Cobos   /  28 d'octubre de 2019

El passat mes de maig es va enviar una enquesta a tots els usuaris de LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) registrats a la seva pàgina web. Es van obtenir un total de 522 respostes de les que es poden extreure les següents conclusions:

De tots els dominis clínics inclosos dintre de LOINC, el 82% va escollir que utilitzaven el domini de Laboratori, seguit del 35% que ve respondre que utilitzava mesures clíniques o el 28% el de documents clínics. Amb aquesta xifra es pot deduir que malgrat LOINC té diversos dominis clínics, encara segueix el domini de laboratori com el predominant pel que fa a usabilitat.

LOINC disposa d’una eina de software anomenada RELMA per poder gestionar el seu catàleg com alternativa al seu portal web que permet visualitzar el catàleg online. És per això que es van realitzar una sèrie de preguntes sobre el seu ús. El més rellevant és que el 85% dels enquestats no la utilitza. D’aquest fet se’n desprèn que amb l’eina web disponible per gestionar el LOINC ja és suficient. De les persones que la utilitzen, el més destacat és que el 35% li donen ús per a fer cerques de termes LOINC; el 17% la utilitza per fer mapeig de termes locals contra LOINC.

Sobre el portal web de LOINC, es va preguntar sobre quines serien les funcionalitats que voldrien incloure dintre la eina web. Els resultats més destacats són que el 38% va indicar que seria interessant incloure eines de mapeig de termes i el 16% va dir que seria interessant poder fer cerques parcials de termes.

En l’àmbit tecnològic, es va preguntar sobre l’ús de l’API de LOINC per a tasques de programació. El 71% van indicar que no la utilitzen enfront de un 7% que si, malgrat el 21% van indicar que tenien pensat utilitzar-la en un futur proper.

En cas de voler ampliar amb més informació sobre el tema no dubteu en fer-nos arribar els vostres dubtes a ofsti@ticsalutsocial.cat