Recomanacions d'ús dels Canals d'Atenció No Presencial

Autor: Jesús Berdún   /  27.07.2020

L’actual estat d’alerta sanitària pel virus SARS-CoV-2 ha generat una nova situació en la provisió de serveis de salut, agreujada per una mobilitat restringida i situacions de saturació de recursos. Per tal de fer front en aquesta situació, s’incorporen nous canals d’Atenció No Presencial per donar suport als professionals de consulta ambulatòria d'hospitals, centres sociosanitaris i centres de salut mental. Aquest article inclou recomanacions d'ús dels canals d'Atenció No Presencial, per identificar situacions on és aconsellable oferir aquest tipus d'atenció. També, s'expliquen aspectes pràctics sobre les eines disponibles: l’atenció telefònica, l’eConsulta (missatgeria segura) i la videoConsulta. El treball realitzat recull el consens de professionals de diferents centres del SISCAT, dins un projecte co-liderat des de la Fundació TIC Salut i Social (projecte LATITUD), la Direcció Assistencial de CatSalut i la Oficina eSalut. Així, els continguts ofereixen recomanacions per adequar-les a la realitat de cada centre. Aquestes recomanacions s'han agrupat en dos blocs:
  • Recomanacions dirigides als professionals: amb els moments del procés assistencial en què es recomana fer servir aquests canals, exemples de tipologies de visites, criteris a tenir en compte, descripció dels canals disponibles, aspectes legals i manuals de conducta i bones pràctiques.
  • Recomanacions dirigides a les direccions dels centres: amb recomanacions organitzatives per l'ús dels canals disponibles, així com aspectes legals, una llista de comprovació i manuals de bones pràctiques.

Vista prèvies de les fitxes

Vista prèvies de les fitxes

L'Atenció No Presencial a Catalunya

En un període molt breu de temps, el sistema sanitari català ha potenciat l'ús d'eines d'atenció no presencial. Per una banda, s'ha potenciat l'ús de la eConsulta (missatgeria asíncrona segura), facilitant l'accés a tota la població mitjançant l'accés a la carpeta personal de salut La Meva Salut. També, s'ha habilitat l'accés dels professionals en remot per la realització de tele-treball, i s'ha posat en marxa un sistema de videoconferència. L'evolució de les tele-consultes ha sigut significatiu, tal com es pot consultar a l’article “Com convertir la crisi en oportunitat: estratègies digitals de salut desplegades durant el brot COVID-19” publicat a JMIR Public Health Surveill 2020 ; 6 (2): e19106. La següent imatge mostra un exemple d'aquesta transformació: [caption id="" align="aligncenter" width="321"] Visites a atenció primària per tipologia de visites           en  el període 1 de Març a 19 d'Abril de 2020[/caption]
L’Àrea Assistencial i l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut i la Fundació TIC Salut i Social identifiquen la necessitat de posar a disposició dels proveïdors del SISCAT recomanacions d'ús dels canals d'atenció no presencial disponibles. Així, mitjançant una dinàmica de grups de treball amb la participació de professionals sanitaris de diversos hospitals públics del nostre sistema públic de Salut s'ha elaborat les fitxes que es presenten a continuació.

Recomanacions d'ús dels canals d'Atenció No Presencial

L'ús de canals d'Atenció No Presencial ha de permetre una atenció personalitzada i adaptada al context del ciutadà i els recursos sanitaris disponibles. Mitjançant un conjunt de recomanacions en diferents àmbits, l'objectiu d'aquestes fitxes és facilitar l'ús d'aquests canals. Doncs, per facilitar-ne la lectura, s'ha definit un format resumit adreçat tant als professionals com a les direccions dels centres. Els continguts de les fitxes s'han diferenciat en dos grups: continguts pels professionals sanitaris, i continguts per les direccions dels centres. Els continguts adreçats als professionals son: Pel que fa als continguts adreçats a les direccions dels centres:
  • Recomanacions organitzatives: aspectes relacionats a les activitats necessàries dins els centres per l'ús dels canals no presencials.
  • Aspectes legals: aspectes pel compliment de la normativa sobre protecció i privacitat de les dades
  • Llista de comprovació: resum d'aspectes a tenir en compte en l'ús dels canals d'atenció no presencial
  • Bones pràctiques: aspectes pràctics per la correcta realització de visites no presencials
     
  • Ús dels canals d'Atenció No Presencial en consulta ambulatòria d'hospitals, centres sociosanitaris i salut mental