Quines entitats acrediten Apps de salut a Europa?

Actualment a Europa hi ha 24 entitats avaluadores que acrediten Apps de l’àmbit de la salut, ja siguin Apps considerades un producte sanitari, o bé, aquelles que s’engloben a la categoria de benestar o anomenades “wellness Apps”.  Un servei que ofereix la Fundació TIC Salut Social des del 2015 i que recull el European mHealth Hub a l’informe “D2.1 Knowledge Tool 1 – Health apps assessment frameworks”. El document aporta una visió general de les entitats avaluadores actives i els repositoris d’aplicacions relacionades amb la mHealth, que és la pràctica d’activitats sanitàries i de benestar social centrades en la persona i suportada per dispositius mòbils, sensors per a la monitorització de pacients i altres solucions que actuen com a assistent digital en mode remot.  

Els objectius de l’informe són ajudar als països i regions europees a desenvolupar, millorar o adoptar un marc d’avaluació de les Apps de salut a gran escala; proporcionar els fonaments per al reconeixement i adopció de mesures d’avaluació comunes des d’una perspectiva transfronterera; destacar les especificitats del funcionament del mercat de la mHealth, i compartir exemples d’organitzacions de pacients que han participat en el procés d’acreditació per avaluar la qualitat de les aplicacions en l’àmbit de la salut.  

Servei de certificació d’Apps de la Fundació TIC Salut Social 

La Fundació TIC Salut Social contribueix a impulsar la mHealth dins del Sistema de Salut de Catalunya a través del Servei de certificació d’aplicacions mòbils de salut. El servei se centra en l’avaluació de 4 grans blocs que són claus per a la qualitat i fiabilitat de les Apps i dispositius mèdics: la usabilitat i accessibilitat, la tecnologia, la seguretat, i la funcionalitat i els continguts. En el procés d’avaluació hi participa un equip multidisciplinari format per experts en medicina, infermeria, psicologia, educació física, usabilitat, protecció de dades i desenvolupament tècnic.  

El servei està dirigit a professionals de la salut, desenvolupadors, actors polítics, investigadors, i ciutadans en general que tinguin o estiguin desenvolupant una App en l’àmbit de la salut . Obtenir la certificació garanteix que la solució compleix els màxims estàndards de qualitat i atorga un segell d’acreditació que es renova anualment.  

Llista d’entitats avaluadores 

Safety and Quality Strategy in Mobile Health Apps (Andalusian Agency for Healthcare Quality), Accreditation Service and TICSS guarantee certification (Fundació Tic Salut Social Generalitat de Catalunya), Digital Assessment Questions (NHS Digital), mHealthBelgium (Belgian Federal Government), MySNS Selecçao (SPMS – Shared Services of the Ministry of Health, EPE), Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies (National Institute for Health and Care Excellence), Good practice guidelines on health apps and smart devices (High Health Authority), App Check -DiaDigital and PneumoDigital (Center for Telematics and Telemedicine (ZTG GmbH), Criteria catalogue for self-declaration of the quality of health apps (eHealth Suisse – Swiss Competence and Coordination Centre of the Confederation and the Cantons), MindApps.dk: apps for mental Health (Centre for Telepsychiatry, Region of Southern Denmark), PAS 277:2015 Health and wellness apps – Quality criteria across the life cycle – Code of practice (British Standards Institution i Innovate UK), AppKRI – meta-catalogue of criteria (Fraunhofer Institute for Open Communication Systems – Federal Ministry of Health), AppQ (Bertelsmann Stiftung- Federal Ministry of Health), BfArM DiGA-Fast-Track and Guidance Document (Federal Institute for Drugs and Medical Devices), GGD AppStore (Association of Regional Public Health Services and Regional Medical Emergency Preparedness and Planning), ORCHA Review process (Organisation for Review of Care and Health Apps ORCHA), My Health Apps (PatientView), ISO/TS 82304-2 Health and wellness apps – Quality and reliability (CEN/TC 251 and ISO/TC 215), iSYS score (iSYS Foundation), DEKRA Certification – MEDAPPCARE (Meddappcare – Dekra Group), Our Mobile Health (Our Mobile Health), cMHAFF: Consumer Mobile Health Application Functional Framework (Health Level Seven International), Continua Design Guidelines (Personal Connected Health Alliance), Report of the Working Group on mHealth Assessment Guidelines (European Commission). 

Sobre el mHealth Hub 

El European mHealth Hub és un projecte creat per la International Telecommunication Union, en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut i la conselleria de salut d’Andalusia, que és qui lidera el projecte. El consorci està format per 17 entitats públiques i privades de 12 països europeus, i finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020.