Quin nivell de competències digitals tenen els estudiants d’infermeria?

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i la Fundació TIC Salut Social han iniciat un estudi pilot per conèixer les competències digitals dels estudiants del grau d’Infermeria. El programa, anomenat ‘COMPDIG-GRAU’, forma part del Projecte Competències Digitals dels Professionals de Salut (COMPDIG_Salut), impulsat pel Departament de Salut, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i coordinat per la Fundació TIC Salut Social.

L’estudi avaluarà les competències digitals dels estudiants que cursin o hagin cursat l’assignatura de ‘Tecnologies de la Informació, comunicació i documentació’ del Campus Terres de l’Ebre. Els participants hauran de contestar una prova de nivell basada en l’ACTIC 2 i emplenar un qüestionari específic sobre aspectes sociodemogràfics.

“El nostre objectiu és conèixer el nivell de competències digitals dels futurs professionals sanitaris, per posteriorment contribuir a la definició d’accions de millora dels seus currículums en l’àmbit digital, si s’escau”, explica Elisenda Reixach, responsable del programa a la Fundació TIC Salut Social.

Els professors investigadors de la URV responsables del projecte, Gerard Mora i Marta Berenguer, destaquen la “importància” de mantenir actualitzats als estudiants en matèria de competències digitals, estar “a l’avantguarda” i així “continuar millorant” la qualitat de l’aprenentatge, per a que puguin assolir els reptes professionals en àmbit sanitari.

“Cal estar al capdavant de la innovació, alerta i atents a tot el que va sorgint diàriament per ser pioners. Hem d’anticipar-nos”, expressa Berenguer. La prova pilot ja està en marxa i es preveu que en el termini d’un mes arribin els primers resultats. “Ens ajudarà a entendre en quin estat es troben els estudiants i ens permetrà fer canvis en la metodologia de l’assignatura per millorar-la, si s’escau”, afegeix la investigadora i coordinadora de ‘Tecnologies de la Informació comunicació i documentació’.

Les competències digitals engloben tots els coneixements, habilitats i actituds que permeten realitzar un ús conscient, segur, creatiu i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’entorn laboral i personal. Davant el desenvolupament constant de les TIC, la ciutadania demanda un nou model de gestió i assistència que incorpori el seu ús en la prestació de serveis sanitaris.

El nou conveni de col·laboració aportarà nous resultats al programa COMPDIG_Salut, que podran comparar-se amb els resultats de l’Estudi Exploratori de Competències Digitals dels Professionals Sanitaris de Catalunya, en el qual van participar més de 800 professionals.