Publicada la nova versió de la terminologia de laboratori LOINC

El Regenstrief Institute, entitat responsable de l’actualització i la distribució de la terminologia de laboratori LOINC, ha publicat la nova versió 2.63 a data 15/12/2017.

Entre les millores que s’hi ha aplicat, es destaca l’addició de 1.660 termes, l’edició de 4.300 i la inactivació de 112 més. Amb aquestes modificacions, la versió 2.63 de LOINC ja compta amb un total de 86.528 termes, 2.920 dels quals estan inactius.

Respecte els termes que s’han afegit a l’actual versió de LOINC, 300 es corresponen a l’àmbit de la microbiologia, 50 al de la química i 350 al de radiologia. També s’han incorporat alguns perfils nous, i s’han actualitzat certs instruments d’avaluació de pacients.

El llistat detallat dels canvis que s’han produït a la versió 2.63 respecte l’anterior, es poden consultar al següent enllaç: In this Update.
  • Respecte els termes que s’han afegit a l’actual versió de LOINC, 300 es corresponen a l’àmbit de la microbiologia, 50 al de la química i 350 al de radiologia