Prop del 75% dels hospitals del SISCAT ofereixen serveis digitals per a la ciutadania

La Fundació TIC Salut Social ha elaborat, per encàrrec de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, el Radar d’Actius Digitals a Catalunya; un informe que proporciona una visió global de les solucions i serveis digitals que ofereixen els centres hospitalaris del SISCAT. El document enumera els punts forts i febles dels actius digitals, presenta exemples de bones pràctiques, i inclou informació d’utilitat per avançar en el seu desenvolupament i poder promoure l’equitat d’atenció a tota la ciutadania de Catalunya.

Tal com apunta l’informe, un actiu digital és qualsevol solució digital en salut i social que faciliti la pràctica d’activitats sanitàries i de benestar social centrades en la persona, i sigui accessible mitjançant una pàgina web, una aplicació mòbil o altres interfícies d’usuari. El document distingeix alhora entre dos tipus d’actius digitals: els relacionals, i els de salut i benestar. D’una banda, els relacionals són aquells destinats a facilitar i agilitzar les gestions que tenen els usuaris amb els centres o sistemes sanitaris, com per exemple, el cas de La Meva Salut. D’altra banda, els actius de salut i benestar estan destinats a l’atenció i promoció de la salut, i sovint se centren en una malaltia o especialitat mèdica concreta, com per exemple, les Apps per al maneig de la diabetis o del càncer.

Per dur a terme l’informe, l’equip de la Fundació TIC Salut Social ha analitzat la totalitat dels actius relacionals oferts als centres del SISCAT i el conjunt d’actius digitals de salut i benestar destacables del territori català, a partir de marcs de referència nacionals i internacionals. Així mateix, ha elaborat un petit estudi comparatiu amb els actius que ofereixen les principals asseguradores mèdiques i grups hospitalaris privats, amb l’objectiu de poder comparar l’oferta existent.

Actius digitals relacionals

Pel que fa a l’atenció hospitalària, prop del 75% dels centres tenen actius digitals relacionals. D’aquests, el 40% tenen una web i una App, el 32% només té una pàgina web amb serveis, i el 28% només una App. Per aquest recompte s’han exclòs els hospitals que només tenien una pàgina web amb informació del centre i de contacte.

Els actius de tipus relacional que ofereixen els centres hospitalaris públics estan principalment dedicats a gestionar l’agenda de visites, fer gestions administratives, preparar els pacients per a les visites a l’hospital, donar suport als acompanyants, i, en menor mesura, proporcionar informació i permetre la telemonitorització per al seguiment de la malaltia i la sincronització de dispositius, entre d’altres. En l’àmbit privat, en canvi, tots els centres hospitalaris ofereixen actius digitals i, en general, tenen més desenvolupada la teleconsulta, la prescripció digital i, sobretot, la telemonitorització.

En quant a l’atenció primària no s’han trobat actius digitals específics, més enllà de l’aplicació de La Meva Salut i algunes solucions digitals de regions sanitàries o d’hospitals que també ofereixen serveis d’atenció primària.

Actius digitals de salut i benestar

Els centres hospitalaris també han jugat un paper actiu en l’impuls dels actius digitals enfocats en una especialitat mèdica. Segons apunta l’informe, prop del 40% dels hospitals del SISCAT han desenvolupat, col·laborat o fomentat el desenvolupament d’actius de salut i benestar. A més, en aquest cas, també s’han identificat tres actius relacionals desenvolupats en col·laboració amb l’atenció primària.

En total, tenint en compte també els actius identificats als hospitals del SISCAT, el Radar ha comptabilitzat 233 actius de salut i benestar destacables al territori català, centrats en fins a 30 especialitats mèdiques diferents. Les especialitats amb més incidència són salut mental, neurologia, endocrinologia, oncologia i cardiologia. Tots aquests actius es poden consultar al Directori d’Actius Digitals de la Fundació TIC Salut Social.

Conclusions del Radar d’Actius Digitals

Tal com conclou l’informe, els actius digitals són una eina molt útil, tant per facilitar la gestió de la salut personal, com per a la pràctica clínica. El Radar ha permès identificar un gran nombre de serveis de gran utilitat que ofereixen determinats centres sanitaris, i que serien molt recomanables per anar incorporant progressivament als centres proveïdors.

Per tal de garantir que els actius digitals aportin garanties de qualitat i d’incloure’ls en un espai únic, com seria una llibreria virtual, la Fundació TIC Salut Social i el Servei Català de la Salut han elaborat una Guia de Bones Pràctiques per desenvolupar actius digitals per a la ciutadania. La guia inclou els aspectes més rellevants que les aplicacions de proveïdors del SISCAT i altres serveis digitals de salut i benestar amb ús dins del SISCAT han d’assolir per alinear-se amb els requeriments de La Meva Salut.

Per a més informació, el proper 3 de juliol es presentarà el Radar i la Guia en una sessió oberta als professionals, que es podrà seguir en línia i presencialment des de Barcelona. La inscripció és gratuïta i les places s’obriran properament.

  • La Fundació TIC Salut Social i l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut publiquen el Radar d’Actius Digitals, que posa xifra a les solucions i serveis digitals dels centres proveïdors del SISCAT.