Presentada la nova metodologia i l'eina d'Avaluació d’Impacte per la Protecció de Dades aplicada al Sistema de Salut de Catalunya

Autor: TIC Salut Social   /  23 de desembre de 2020

Barcelona, 17 de desembre de 2020, de 10 a 13 hores, Oficina del Delegat de Protecció de Dades, Fundació TIC Salut Social

El dia 17 de desembre de 2020, l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Fundació TIC Salut Social en col·laboració amb un equip multidisciplinari coordinat per la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona – han presentat una metodologia i una eina per a dur a terme l’AIPD en salut basada en el model de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En la sessió del dia 17, l’equip coordinat per la Dra. Lecuona –i conformat per en Ricard Mas – enginyer industrial i consultor expert en operacions i transformació digital- i na Paula Subías – matemàtica i especialista en ciència de les dades aplicada a l´àmbit de la salut- han presentat  la metodologia i l´eina mitjançant un cas d´ús  als referents de protecció de dades de les entitats adherides al DPD de Salut (TICSALUT).

Podeu accedir al vídeo de la presentació en el següent enllaç.

Les AIPD permeten exercir una responsabilitat proactiva i adequada en la gestió dels riscos en els tractaments de dades personals tal i com estableix la normativa sobre protecció de dades des de 2018. Amb aquesta proposta, disponible en accés obert, l’Oficina del DPD pretén contribuir a homogeneïtzar i estandarditzar la metodologia i els criteris per a  dur  a terme la tasca d’avaluació a les entitats de salut. Aquesta eina permet aprofundir en aquests aspectes i particularitats del sector de forma coordinada i sistematitzada.

La proposta d’AIPD s´ha adaptat en concret a les necessitats específiques de l’àmbit de salut per avaluar els tractaments de dades personals en processos de recerca i d´innovació.  El resultat és una metodologia i una eina que permet una autoavaluació per a detectar riscos en el tractament de dades personals i la seva mitigació mitjançant un llenguatge planer. Aporta definicions i exemples per identificar els actors, descriure els tractaments i mesurar els riscos per establir un pla d’acció.

La proposta ajuda al responsable del tractament de dades i als agents implicats en la presa de decisions a través de propostes automatitzades i permet analitzar detalladament el cicle de vida de les dades personals implicades. Cal destacar que l´AIPD inclou apartats específics per a avaluar l´ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial. Així mateix, l´eina incorpora mecanismes per a recollir el resultat de l´assessorament i la valoració del Delegat de Protecció de Dades corresponent.

Trobareu la metodologia i l´eina per dur a terme AIPD en l’àmbit de salut en el següent enllaç.