Present i futur en l'avaluació de les Apps de Salut

Des de l’any 2017 la Fundació TIC Salut Social disposa d’un model de certificació d’aplicacions mòbils del sector de la Salut per revisar diferents criteris tecnològics per garantir la qualitat, seguretat i fiabilitat de determinades Apps. L’objectiu és facilitar i millorar el seguiment de la salut dels ciutadans amb aquests productes. El criteris d’avaluació es classifiquen en 4 blocs: Usabilitat i Accessibilitat, Tecnologia, Seguretat i Privacitat i, Continguts i Funcionalitat. Els estàndards corresponents a aquest últim bloc són avaluats pel Comitè d’Experts Funcionals integrat per membres de Col·legis Oficials i Societats Científiques de Catalunya com el COMB, COIB, CAMFiC, SCEPC, COPFLEFC, i AiFICC.

En aquesta mateixa línia, la Fundació TIC Salut Social participa en el projecte Label2Enable (L2E) finançat pel programa HORIZON-HLTH-2021 de la Comissió Europea. L’objectiu és promoure l’adopció de la CEN ISO/TS 82304-2 a Europa. D’aquesta manera es busca crear un certificat que marqui uns estàndards transfronterers i comuns de qualitat i fiabilitat per a tots els actius digitals com les Apps de salut. Un fet rellevant per protegir drets com el de privacitat dels pacients i ciutadans, treballadors de la salut i sistemes sanitaris integrats al mercat europeu que fan ús de solucions mòbils digitals relacionades amb la Salut.

Per tal de fer convergir els estàndards europeus amb la tasca del servei de certificació de la fundació,  s’impulsen sessions de treball amb el Comitè d’Experts Funcionals, les àrees de farmàcia i de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, i la Fundació iSYS. Aquestes sessions de treball obren el debat per reflexionar sobre la situació actual relacionada amb la promoció d’actius digitals de confiança per a la ciutadania i trobar l’encaix futur de les diferents iniciatives que estan sorgint arreu del territori. Entre les tasques dutes a terme s’hi compta la revisió dels marcs d’avaluació d’aplicacions de salut i com integrar-hi la CEN ISO/TS 82304-2 al Sistema de Salut de Catalunya.

Des de la direcció de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut es remarca la necessitat de promocionar actius digitals segurs i de confiança per a la ciutadania. A tals efectes és important disposar d’un grup d’experts en la matèria per tenir una visió global sobre la problemàtica existent i els beneficis que aporta l’ús d’aquest tipus de tecnologia i millorar la relació entre ciutadania i centres de salut.

  • La visió final de L2E passa per compartir una estructura global, fiable, legislativa que ofereix garanties ètiques als potencials usuaris d’aquests productes.