OFSTI publica un informe que recull els perfils d’IHE que recomanen l’ús d’HL7 FHIR

Autor: David Rodriguez   /  14 d'octubre de 2019

El creixement que està experimentant l’ús de l’estàndard HL7 FHIR arreu del món en els darrers anys, ha motivat a la iniciativa internacional “Integrating the Healthcare Enterprise” (IHE), a integrar-lo en els seus marcs d’interoperabilitat.

IHE està formada per professionals sanitaris i per la indústria que té com objectiu millorar la forma en què els sistemes d’informació en salut comparteixen informació. L’organització té publicades a la seva web diverses guies d’implementació, anomenades “Integration Profiles” o perfils d’integració, classificades pels diferents dominis, com per exemple Radiologia o Farmàcia.  IHE actualitzen contínuament les guies i elaboren noves quan detecten nous casos d’ús que es necessiten cobrir, o quan sorgeixen nous estàndards internacionals que comencen a tenir una rellevant importància en el sector assistencial, com es el cas d’HL7 FHIR.

L’OFSTI ha volgut recollir en un informe tots els perfils d’IHE que actualment incorporen i recomanen l’ús de l’estàndard HL7 FHIR pels diferents casos d’ús que requereixen de la interoperabilitat per a intercanviar informació entre dispositius i/o sistemes. En l’informe es detalla per cadascun dels perfils el seu objectiu i quins recursos HL7 FHIR es recomanen fer servir, així com la versió de l’estàndard en el moment d’actualització o creació del perfil, i enllaços a la pròpia documentació del perfil.

L’informe es pot descarregar aquí.