Nou projecte per fer seguiment domiciliari de pacients a les Terres de l’Ebre

La Fundació TIC Salut Social i i2CAT han donat el tret de sortida a dues proves pilot de monitoratge de pacients a domicili a les Terres de l’Ebre. Els projectes, que han estat presentats al congrés 4YFN, tenen una durada prevista de 9 mesos i es fan per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, i la Subdirecció d’Infraestructures Digitals i Comunicacions Electròniques de la Generalitat de Catalunya.

El primer projecte incorporarà un equip de comunicacions mòbils, entre elles la tecnologia 5G, al procés existent d’atenció domiciliària per millorar les comunicacions dels dispositius que utilitzen els professionals en la seva pràctica clínica. Aquesta permetrà transmetre la informació, des del domicili del pacient als sistemes d’informació existents. Per fer-ho possible, s’ha dotat als equips d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut d’uns dispositius mèdics portables (ecògraf, ECG, fonendoscopi digital) que faciliten l’assistència sanitària quan es desplacen als domicilis dels pacients. D’altra banda, amb la incorporació del 5G, es faciliten les comunicacions i la transmissió de la informació.

El segon projecte té com a finalitat definir un nou procés assistencial de telemedicina que permeti capturar la informació associada a dispositius mèdics i/o portables a l’entorn domiciliari dels pacients i transmetre totes les variables perquè siguin consultables a l’Estació de Treball Clínica dels professionals. Amb aquest nou procés, els participants del projecte preveuen contribuir a millorar la gestió de les patologies, reduir el nombre de desplaçaments al centre mèdic, apoderar els pacients en l’autogestió perquè tindran accés a les seves dades clíniques registrades, optimitzar els recursos, i validar que l’ús de la tecnologia 5G garanteix el monitoratge de pacients a l’entorn domiciliari.

Aquest segon projecte comptarà amb la participació de professionals assistencials de l’Hospital Móra d’Ebre que aportaran el seu coneixement a la fase de disseny del pilot. Abans però, s’identificaran els requeriments clínics, assistencials i tecnològics, es definiran les variables a monitoritzar, se seleccionaran els dispositius que permetin la monitorització, i es dissenyarà la metodologia d’avaluació de la prova pilot.

Continuïtat del projecte 5G en salut

Ambdós projectes parteixen dels resultats i aprenentatges generats a la prova pilot en l’àmbit de la salut i la 5G realitzada sobre una ecografia mòbil i un sistema de monitorització de malalts crònics a domicili, presentada el passat mes de novembre al laboratori 5G del COEbreLAB, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Aquesta regió va ser seleccionada per la seva condició altament rural, amb un elevat nombre de municipis amb pocs habitants, i pocs centres sanitaris disponibles. Alhora, com aquests centres estan allunyats d’alguns dels municipis, els pacients i professionals d’aquest territori estan obligats a desplaçar-se per rebre atenció mèdica. 

A banda d’aquest projecte, i2CAT i la Fundació TIC Salut Social, estan iniciant el disseny d’un estudi a les Terres de l’Ebre per apropar l’ecografia hospitalària al domicili del pacient.

  • La Fundació TIC Salut Social i i2CAT enceten dues proves pilot que parteixen dels resultats del projecte sobre l’ús de la tecnologia 5G per a serveis sanitaris a l’entorn domiciliari al laboratori 5G de Terres de l’Ebre.