Nou projecte europeu per abordar els reptes socials de l’atenció sanitària als treballs de final de grau

La Fundació TIC Salut Social és un dels vuit partners d’EHECADI, un nou projecte europeu per a la creació d’un model digital, internacional i col·laboratiu per abordar els reptes socials en l’àmbit de la salut als treballs de final de grau de les disciplines d’Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, i Nutrició i Dietètica. El projecte té una durada de 3 anys, està liderat per la Universitat de Vic, i finançat amb 370 mil euros pel programa europeu Erasmus + en la modalitat KA2 Cooperation Partnerships in Higher Education.

El projecte desenvoluparà una comunitat virtual de pràctiques perquè estudiants i totes les parts interessades puguin compartir coneixement, detectar les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut i orientar els treballs de fi de grau envers aquestes. Tanmateix, les universitats participants al projecte co-dissenyaran, pilotaran i avaluaran amb els usuaris finals un curs per capacitar l’alumnat universitari amb habilitats digitals i transversals. Els continguts del curs estaran orientats a temes d’ètica al llarg de la vida, ecologia, treball decent, vida democràtica i migració, entre d’altres, i estaran disponibles al llarg de tot el grau. Finalment, es crearan unes guies de bones pràctiques dirigides a estudiants, professors i institucions.

Tal i com afirma la investigadora principal del projecte, Ester Goutan, a la notícia publicada a la revista digital de la Universitat de VIC, “el projecte vol ser molt inclusiu i arribar al màxim nombre d’estudiants possible, especialment als que volen fer un treball de final de grau internacional i no poden fer mobilitat internacional”. La voluntat és, afirma, “que l’alumnat es beneficiï d’aquesta plataforma digital des del primer curs del grau” i que, a partir dels resultats obtinguts, pugui ser d’utilitat per a altres universitats i en altres àmbits més enllà de la salut”.

Contribució de la Fundació TIC Salut Social a EHECADI

La Fundació TIC Salut Social contribuirà en el projecte en la identificació i definició de les competències necessàries per impulsar el procés de digitalització i la transformació digital dels professionals sanitaris. També participarà en la definició del marc de competències digitals i el disseny de la formació dirigida als professionals sanitaris, liderarà el pilot a la demarcació de Catalunya, i dissenyarà el marc d’avaluació.

Les altres entitats que participen al projecte són les universitats europees Odisse (Bèlgica), Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlàndia), Waterford Institute of Technology (Irlanda), Cruz Vermelha Portuguesa (Portugal) i European University Cyprus (Xipre), i l’Associació Europea de proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat (Bèlgica).