Nou informe amb recomanacions d'estàndards d'interoperabilitat per a projectes de gestió de dades clíniques i imatge mèdica

Els membres dels equips d’Interoperabilitat i Intel·ligència Artificial de la Fundació TIC Salut Social que participen al projecte europeu INCISIVE han liderat la creació d’un informe amb recomanacions per a qualsevol projecte o iniciativa mundial que vulgui operar amb estàndards d’interoperabilitat globals en el sector sanitari. El document s’ha fet i publicat en nom del consorci europeu, i presenta també el marc d’interoperabilitat del projecte.

Al projecte INCISIVE hi treballen des del 2020 més de 25 universitats, entitats i empreses d’arreu d’Europa amb dos objectius principals. D’una banda,  establir un repositori federat d’imatge mèdica digital i dades clíniques del càncer que permeti compartir les dades de manera segura d’acord amb els requisits ètics, legals i de privadesa. I de l’altra, crear una caixa d’eines basada en intel·ligència artificial que permeti millorar la detecció per imatge mèdica i la presa de decisions.

Què és un marc d’interoperabilitat?

Tal com explica el projecte europeu en aquest article sobre l’informe, la interoperabilitat es refereix a la capacitat dels diferents sistemes, dispositius o aplicacions d’intercanviar informació sense alterar-ne el significat. La interoperabilitat és crucial per resoldre problemes d’integració de dades entre sistemes, mitigar les inconsistències de dades i permetre una gestió eficaç de possibles canvis.

El marc d’interoperabilitat és el document que resol i defineix el procés d’interoperabilitat seguit en un projecte i ofereix una visió completa de les accions d’estandardització realitzades. Això inclou l’anàlisi dels requisits tècnics i funcionals, els actors i transaccions de cada cas d’ús que impliquen l’ús de dades, la justificació dels estàndards escollits, la metodologia i el disseny realitzat, l’anàlisi de riscos del marc d’interoperabilitat, el pla de manteniment del marc d’interoperabilitat, la publicació i la reutilització de guies d’implementació, i recomanacions i accions futures pel marc d’interoperabilitat.

L’autora principal del document i experta en interoperabilitat de la Fundació TIC Salut Social, Sara Martínez-Alabart, remarca que “en els sistemes d’informació sanitària és vital plantejar-se (entre d’altres aspectes) com preservar l’arquitectura, protegir i assegurar les dades, i autoritzar-ne el seu accés, tot mantenint el significat semàntic dels conceptes clínics a l’hora d’intercanviar les dades entre sistemes”.

Contribució a l’Espai Europeu de Dades de Salut

Els aprenentatges i recomanacions que s’han recollit al document d’INCISIVE, juntament amb les aportacions dels altres projectes que formen part del clúster Artificial Intelligence for Health Imaging (AI4HI), estan contribuint al disseny del marc d’interoperabilitat del projecte europeu EUCAIM, que està construint una infraestructura federada paneuropea d’imatges del càncer per impulsar les innovacions en intel·ligència artificial. Així mateix, es preveu que a través dels fruits d’aquest projecte es contribuirà al marc d’interoperabilitat de l’Espai Europeu de Dades de Salut (EHDS, per les seves sigles en anglès). 

Més informació i enllaç a l’informe (en anglès)

  • El document presenta també el marc d’interoperabilitat del projecte europeu INCISIVE, que és qui l'ha elaborat i publicat.