Míriam Méndez rep el nomenament com a nova membre del Comitè de Bioètica de Catalunya

Aquest mes de novembre el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha renovat quatre dels seus membres. Entre les persones nomenades Míriam Méndez, responsable de recerca i innovació de l’Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut Social, assumeix la representació dels professionals juristes dins el CBC.

També s’hi compten els nomenaments de Milagros Pérez Oliva, Esther Farnós Amorós i Patricia Beiroz Groh, totes elles en l’àmbit del coneixement de ciències humanes i socials, l’economia, la salut, els mitjans de comunicació, la filosofia i la recerca.

La bioètica i el CBC

La bioètica és l’estudi sistemàtic de la conducta humana en els camps de les ciències biològiques i de l’atenció de la salut. Per tant, es preocupa per les qüestions ètiques involucrades en la comprensió humana de la vida. És una disciplina que neix per la consciència de necessitat d’una reflexió crítica sobre els conflictes ètics provocats pels avenços de la ciència de la vida i la medicina.

En aquest sentit, la societat es caracteritza per la disparitat de creences i idees del bé. En l’àmbit de la salut, per exemple, sorgeixen conflictes entre la voluntat dels pacients i el criteri dels professionals. I la bioètica aporta uns elements de reflexió que ajuden a analitzar la situació concreta, per tal de construir la decisió més encertada.

Al seu torn, el Comitè de Bioètica de Catalunya aborda qüestions que afecten la societat i parteix d’un enfocament plural, multidisciplinari, independent, no dogmàtic i transparent.

Està format per membres que representen el món de la medicina, la gestió sanitària, el dret i les humanitats.

S’organitza desenvolupant qüestions concretes en diferents grups de treball formats per persones provinents de diferents disciplines i ha creat comissions permanents orientades a analitzar qüestions concretes en les quals participen experts.

Dins les seves funcions s’hi compten prestar assessorament jurídic al govern de la Generalitat sobre aspectes de la bioètica en la determinació d’aquelles polítiques en què calgui ponderar aspectes ètics; elaborar recomanacions per als professionals, que serveixin de referent per a l’acció davant de diferents situacions èticament controvertides en l’àmbit de la pràctica clínica; emetre informes i posicionaments relatius a aquelles qüestions que plantegen implicacions ètiques relacionades amb els avenços de la recerca en biomedicina i en ciències de la salut; i organitzar actes de difusió per divulgar els coneixements i les recomanacions tot fomentant la formació i la transferència de coneixement.

Míriam Méndez, responsable de recerca i innovació de l’Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut Social
  • La responsable de recerca i innovació de l’Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut Social assumeix l’àmbit de professionals juristes