mConnecta obre el Banc de Proves per l’assaig d’integració de solucions per diabetis

La Plataforma mConnecta ha creat un Banc de Proves que permet a les empreses testejar els missatges HL7-FHIR per a l’enviament de dades de les diferents solucions de mobilitat. mConnecta és una eina tecnològica que permet la prescripció de solucions de mobilitat al ciutadà per realitzar el seguiment de les seves patologies, els professionals poden consultar les dades en temps real afavorint l’optimització del procés assistencial i seguiment continu. El primer procés assistencial per abordar des del Banc de Proves és el de diabetis. Adreçat a qualsevol solució tecnològica que operi amb dispositius pel seguiment de la glucèmia i que es vulgui integrar a mConnecta. L’ús del Banc de Proves permetrà:
 • Donar a conèixer el Marc d’interoperabilitat de mConnecta.
 • Fer entenedora l’estructura HL7 FHIR que hauran de tenir els missatges a mConnecta.
 • Ajudar a comprendre la necessitat de codificació dels valors clínics de seguiment amb terminologia semàntica.
 • Facilitar la valoració de l’esforç i els recursos tecnològics necessaris perquè la informació s'enviï des de les seves solucions tecnològiques i amb dades reals, en el procés d’integració.
Per realitzar la petició d’accés al Banc de Proves mConnecta cal omplir el següent formulari:

  Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Projectes de la Fundació Tic Salut
  Responsable del tractament: Fundació TIC Salut Social.
  Finalitat: Gestió dels projectes de la Fundació Tic Salut.
  Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició o la limitació del tractament de les vostres dades enviant una sol·licitud a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
  Informació addicional sobre aquest tractament: Podeu trobar la informació més detallada a la pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

  • Barcelona, 22 d'abril de 2021