María José Campo Salas, nova directora de l'Oficina del DPD de Salut

El passat mes d’agost María José Campo Salas va assumir la direcció de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut.

María José Campo, que forma part de l’equip del DPD de Salut des del febrer de 2020 com a Responsable de Compliment Normatiu, afirma que “l’Oficina continuarà treballant per donar suport i assessorament a les entitats de salut en les seves tasques i projectes en l’àmbit de la protecció de dades tot garantint els drets dels usuaris i les usuàries del sistema públic de salut de Catalunya.

La nova directora és Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Pontifícia de Comillas – ICADE. La seva trajectòria professional comença en el sector privat, fins l’any 2007 quan inicia la prestació de serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a part de l’equip d’Assessoria Jurídica del Departament de Salut. En aquesta etapa comença el seu trajecte d’especialització en assumptes de protecció de dades personals. En l’àmbit divulgatiu ha participat en diferents jornades formatives i ponències sobre la protecció de dades en l’àmbit de la salut, i des de l’any 2013 forma part de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica.

María José Campo agafa el relleu a Robert Rubió, incorporat a l’equip del Programa de Privacitat i Protecció de Dades de l’Organització Internacional per a les Migracions (IOM), del Sistema de Nacions Unides.

  • L’Oficina continuarà treballant per donar suport i assessorament a les entitats de salut en les seves tasques i projectes