L’OFSTI elabora un manual bàsic sobre l’eina d’HL7 per validar recursos FHIR

Autor: David Rodriguez   /  9 de novembre de 2019

L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) ha publicat un manual bàsic de l’eina FHIR Validator i la validació de recursos FHIR.

El FHIR Validator és una eina proporcionada gratuïtament per HL7 que permet validar instàncies de recursos FHIR . Un recurs FHIR representa la informació d’un concepte clínic granular en l’àmbit assistencial, com per exemple un pacient, un medicament o un dispositiu. En la documentació de l’estàndard HL7 FHIR s’especifica quina és l’estructura i informació que conté cadascun dels recursos FHIR.

L’eina a més permet validar contra diferents versions de l’estàndard FHIR, a més de la darrera publicada, i també permet altres funcionalitats més avançades com validar un recurs contra una guia d’implementació, transformar recursos d’una versió de l’estàndard a una altra, o verificar extensions locals dels recursos.

En el manual elaborat per l’OFSTI, a més de mostrar diversos exemples d’utilització de l’eina, especifica també què vol dir validar un recurs FHIR. Això és; quines són les característiques que ha de complir un recurs FHIR per tal de que es consideri vàlid.

El manual, en català, es pot descarregar aquí.